blízko pri človeku

O projekte

Slovenská katolícka charita v rámci projektu Bakhita koncom apríla úspešne ukončila vzdelávanie cudzincov z tretích krajín. Vzdelávanie bolo realizované prostredníctvom akreditovaných kurzov pre tých migrantov, ktorí preukázali, že už pracujú alebo plánujú pracovať na území Slovenska. Vďaka dobrej spolupráci s organizáciami IOM, ale hlavne s občianskym združením Únia vietnamských žien na Slovensku, vyškolila Slovenská katolícka charita v rámci projektu Bakhita 42 cudzincov z tretích krajín. 

Kurzy sa realizovali hlavne v Bratislave a v jej okolí, jedna účastníčka kurzu absolvovala kurz v Humennom. Cudzinci pochádzali najmä z Vietnamu, Ukrajiny, Turecka, Palestíny a pod.

Zrealizovaných akreditovaných kurzov bolo:

-          kuchár – 15 absolventov,

-          pedikúra – 13 absolventov,

-          manikúra – 7 absolventov,

-          kaderník – 2 absolventi,

-          anglický jazyk – 1 absolvent,

-          vodičský preukaz – 1 absolvent,

-          opatrovateľský kurz – 3 absolventi.

 

Veríme, že touto našou aktivitou sme zjednodušili migrantom, ktorí prichádzajú na územie Slovenska, možnosť integrovať sa do spoločnosti, hlavne v oblasti uplatnenia sa na trhu práce.

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. 

 

 

 

Projekt BAKHITA v decembri 2010 začala Slovenská katolícka charita realizovať projekt Bakhita, ktorý trvá do konca apríla 2012. Tento projekt je zameraný na pomoc maloletým cudzincom bez sprievodu v Detskom domove pre maloletých cudzincov v Hornom Orechovom (MBS) a na cudzincov s udeleným tolerovaným, trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Projekt Bakhita je spracovaný na dve časti:

Časť projektu zameraná na psychologickú a pedagogickú starostlivosť o MBS:

Táto časť projektu bola zameraná na pomoc maloletým cudzincom bez sprievodu priamo v Detskom domove v Hornom Orechovom. Naša intervencia bola hlavne v oblasti psychologickej a pedagogickej pomoci maloletým cudzincom bez sprievodu v Detskom domove. Psychologická pomoc spočívala v pravidelnom a intenzívnom psychologickom poradenstve, organizovaním rôznych druhov terapií a analyzovanie aktuálnych psychických stavov/potrieb u maloletých cudzincov bez sprievodu zo strany odborníka - psychológa. Pravidelnou výučbou Slovenského jazyka priamo v Detskom domove sme chceli zabezpečiť maloletým cudzincom jednu zo základných požiadaviek integrácie a to im pomôcť pri štúdiu slovenského jazyka. Pri komunikácii s úradmi, či psychológom bolo potrebné pri jazykovej bariére zabezpečiť aj tlmočníka do slovenského jazyka.

Túto časť projektu sme ukončili dňa 30. 11.2011.

Časť projektu zameraná na realizáciu akreditovaných kurzov:

Druhá časť projektu je pokračovaním, ktoré sa zaoberá organizovaním bezplatných akreditovaných kurzov pre cudzincov z tretích krajín s udelením tolerovaným, trvalým a prechodným pobytom na území Slovenska, sú z toho vyčlenení cudzinci, ktorí majú štatút utečenca. Zameranie kurzov nie je špecifikované, hlavnou myšlienkou pre výber absolventa a konkrétneho kurzu je schopnosť integrovať sa do pracovného procesu cez absolvovanie kurzu.

Absolvent kurzu získa certifikát z odboru, ktorého bol účastníkom, tento certifikát by mu mal napomôcť pri hľadaní si zamestnania na území Slovenska alebo mu napomôcť v súčasnom zamestnaní zvýšiť si svoju kvalifikáciu a tým napomôcť pri efektívnej integrácie do spoločnosti.

 

Pre otázky ohľadom projektu alebo v prípade potreby, nás kontaktujte na email: utecenci@charita.sk

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. 


 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...