blízko pri človeku

PC projekt v Ugande

 

Názov projektu: Pomoc pri prekonávaní digitálnej priepasti v Afrike

Krátke zhrnutie projektu: Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Úradom vlády SR na základnej škole v dedinke Unna na severe Ugandy realizuje projekt podporený organizáciou UNESCO. Cieľom  projektu „ Pomoc pri prekonávaní digitálnej priepasti v Afrike“ je sprístupniť vzdelávanie a zabezpečiť rovnaké príležitosti aj deťom zo znevýhodnených oblasti Ugandy. Žiaci z miestnej školy, pre ktorých je projekt určený majú k dispozícii 23 počítačov. Lektori SKCH sa žiakom venujú v predpoludňajších hodinách, pretože riaditeľ školy zaradil informatiku ako nový predmet do vyučovacieho procesu a výsledky z tohto predmetu budú mať žiaci zaznamenané aj na vysvedčeniach. Popoludní je kurz určený pre miestnych učiteľov. Vyškolení pedagógovia získajú po ukončení kurzov certifikáty a sami sa budú venovať aj údržbe počítačov. Jeden z lektorov SKCH v škole pôsobil mesiac,  druhý zostane na škole ako dobrovoľník do konca decembra 2013, aby sa zabezpečila udržateľnosť projektu.

Trvanie projektu: 16.9. 2013 – 11.10.2013

Za projekt zodpovedá: Mariana Ištoňová; istonova@charita.sk

Poznámka: Projekt je realizovaný zo zdrojov Úradu vlády SR, UNESCO.

(aktualizované: 10. 9. 2013)

 

 

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...