blízko pri človeku

Pomoc migrantom - projekt Rafael II

Projekt Rafael II

Krátke zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu Rafael, o ktorý SKCH rozšírila svoju činnosť/pôsobnosť, je integrácia cudzincov s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR. Zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb , ktoré zahŕňajú najmä sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania, výučbu slovenského jazyka a mnohé iné, ktoré majú prispieť k lepšej informovanosti a orientácii cieľovej skupiny na našom území.

Medzi poskytované služby patrí:

 • základné a špecializované sociálneho poradenstvo a asistenciu;
 • právne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách;
 • ubytovanie vo vyhovujúcich podmienkach ako jeden zo základných predpokladov úspešnej a plnohodnotnej integrácie s prihliadnutím aj na zraniteľné skupiny;
 • pomoc pri hľadaní práce, pracovné poradenstvo vrátane sprevádzania na pohovory, ktoré je dôležitou súčasťou balíka služieb zameraných na integráciu cieľovej skupiny;
 • sprostredkovanie alebo poskytovanie jazykovej prípravy - výučba slovenského jazyka;
 • vzdelávanie, odborná príprava a pomoc pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie;
 • pomoc pri adaptácii cieľovej skupiny cudzincov v kultúrnej a sociálnej oblasti cez vytvorenie individuálneho integračného plánu;
 • oboznámenie sa s kultúrnymi, náboženskými a ďalšími odlišnosťami prijímajúcej krajiny;
 • poskytnutie komplexných služieb, ktoré sa týkajú integrácie osôb s postihnutím, seniorov, tehotných žien, obetí obchodovania, maloletých klientov bez sprievodu a pod.

 

 

Trvanie projektu: SKCH projekt realizuje od 1.6.2015 do 30.11.2015.

 

Kancelárie: 
Mokrohájska cesta 6, 841 04 Bratislava 
Daniela Dlabača 22, 010 01 Žilina 
Moyzesova 36, 040 01 Košice

 

Projektový tím:

Jana Figeľová - projektový manažér

Kancelária Bratislava:

Emília Trepáčová - sociálny pracovník / kultúrny mediátor

KONTAKT: trepacova@charita.sk 0917 350 285 

Lenka Ondová - sociálny pracovník / kultúrny mediátor

Anna Balgová - psychológ (pôsobí aj v kancelárii Žilina)

Silvia Trenčíková - právna poradca (pôsobí aj v kancelárii Žilina)

Kristína Skočíková - lektor slovenského jazyka

Kancelária Žilina:

Lenka Berová - socálny pracovník / kultúrny mediátor

KONTAKT: berova@charita.sk 0910 842 669 

Ivana Gregorová - sociálny pracovník / kultúrny mediátor

Július Kuna - lektor slovenského jazyka

Kancelária Košice:

Stanislava Hulinová - socálny pracovník / kultúrny mediátor

KONTAKT: hulinova@charita.sk 0910 842 667 

Mojtaba Ketabchi - socálny pracovník / kultúrny mediátor

Monika Štarková - psychológ

Ľudmila Pošiváková - právny poradca

Alžbeta Kovalová - lektor slovenského jazyka

 

 

Od 1. júna 2015 poskytuje SKCH na Slovensku uvedené služby migrantom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. OVO2-2015/000011/02. Zmluva nadobudla účinnosť 1. mája 2015 v rámci podlimitnej zákazky Verejného obstarávania s názvom „Poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s integráciou osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v Slovenskej republike“ uvedenom v zákone č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluva o poskytovaní služieb

 

 

***

Ukončený projekt - Projekt Rafael

Krátke zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu Rafael, o ktorý SKCH rozšírila svoju činnosť/pôsobnosť, bolaintegrácia cudzincov s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou na území SR. Zameriaval sa na poskytovanie komplexných služieb, ktoré zahŕňajú najmä sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, pomoc pri hľadaní vhodného ubytovania, výučbu slovenského jazyka a mnohé iné, ktoré majú prispieť k lepšej informovanosti a orientácii cieľovej skupiny na našom území.

Medzi poskytované služby patrilo:

 • základné a špecializované sociálneho poradenstvo a asistenciu;
 • právne poradenstvo a pomoc pri vybavovaní na úradoch a štátnych inštitúciách;
 • ubytovanie vo vyhovujúcich podmienkach ako jeden zo základných predpokladov úspešnej a plnohodnotnej integrácie s prihliadnutím aj na zraniteľné skupiny;
 • pomoc pri hľadaní práce, pracovné poradenstvo vrátane sprevádzania na pohovory, ktoré je dôležitou súčasťou balíka služieb zameraných na integráciu cieľovej skupiny;
 • sprostredkovanie alebo poskytovanie jazykovej prípravy - výučba slovenského jazyka;
 • vzdelávanie, odborná príprava a pomoc pri vybavovaní uznania dosiahnutej kvalifikácie;
 • pomoc pri adaptácii cieľovej skupiny cudzincov v kultúrnej a sociálnej oblasti cez vytvorenie individuálneho integračného plánu;
 • oboznámenie sa s kultúrnymi, náboženskými a ďalšími odlišnosťami prijímajúcej krajiny;
 • poskytnutie komplexných služieb, ktoré sa týkajú integrácie osôb s postihnutím, seniorov, tehotných žien, obetí obchodovania, maloletých klientov bez sprievodu a pod.

 

Trvanie projektu: SKCH projekt realizovala od 1.4.2014 do 31.3.2015.

 

 

Poznámka: Projekt bol financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre utečencov.

 


 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...