blízko pri človeku

Ponuka akreditovaných kurzov

Slovenská katolícka Charita (SKCH) v rámci projektu „Bakhita“ ponúka cudzincom z tretích krajín s udeleným trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom absolvovať akreditovaný kurz. Zameranie kurzov nie je bližšie špecifikované, pole odborov - kurzov ktoré môže absolvent absolvovať je široký. Na prihlásenie a na následné absolvovanie spomínaných kurzov je okrem podmienky štatútu na Slovensku potrebné aby uchádzač:

-          o kurz mal predstavu aký kurz chce a môže absolvovať,

-          mal pracovnú ponuku na základe ktorej potrebuje absolvovať kurz,

-          mal možnosť v súčasnom zamestnaní zvýšiť si svoju kvalifikáciu a podmienky v zamestnaní

 

V prípade, ak máte záujem o absolvovanie takého kurzu alebo viete o niekom, kto by ho mohol absolvovať, môže nás kontaktovať na utecenci@charita.sk alebo na t.č.: +421 917 350 284

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín programu Solidarita pri riadení migračných tokov. 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...