blízko pri človeku

Rozvojové vzdelávanie

 

Rozvojové vzdelávanie je vzdelávacím prístupom k dosiahnutiu výučby, ktorá vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovností na svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Podnecuje všetkých zainteresovaných, bez ohľadu na vek, ku skúmaniu globálnych otázok, ako napríklad chudoba, a ich prepojeniu s ich každodenným životom. Narúšaním sterotypov a podporou nezávislého, samostatného myslenia sa sanží rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom i globálnom merítku. (zdroj: http://www.dea.org.uk/sub.shtml?als[cid]=538531)

SKCH pravidelne pomáha pri živelných katastrofách doma i v zahraničí. Dodnes spolupracuje na projektoch obnovy v krajinách, ktoré boli v posledných rokoch postihnuté zemetraseniami a vlnami tsunami. Okrem okamžitej humanitárnej pomoci sa podieľala SKCH na rozvojových projektoch vo viacerých krajinách Európy a tretieho sveta a rovnako v rámci rozvojového vzdelávania aktívne realizuje projekty na Slovensku so zameraním na krajiny tretieho sveta.

V rokoch 2010 až 2012 realizuje projekt rozvojového vzdelávania zameraný na klimatické zmeny s názvom: “KLIMATICKá SPRAVODLIVOSŤ“ s podtitulom „Za klimatickú spravodlivosť v rozvojových krajinách, so zameraním na SubSaharskú Afriku” viac tu

Projekt „HIV/AIDS a jeho vplyv na rozvojové spoločnosti a rozvojové procesy v Afrike“ priniesol na Slovensko tému vzájomného prepojenia rozvojových a rozvinutých krajín sveta, poukázal na príčiny a dôsledky HIV/AIDS, ale aj na široké spektrum možností, ako sa stať účastným na celosvetovom boji proti tejto pandémii a s ňou súvisiacej chudobe. Stal sa  výsledkom spoločnej práce Slovenskej katolíckej charity, Caritas Slovinsko, Caritas Rakúsko, a ich partnerov z Luxemburska, Francúzska, Anglicka a Walesu, pričom úlohu hlavného donora zastala Európska komisia. Jednou z nosných aktivít projektu bolo vytvorenie priestoru pre rozvojové vzdelávanie na slovenských školách pod názvom „AIDS zabíja Afriku – vieme o tom?“. Ponuku zapojiť sa do nej využilo celkovo 80 základných a stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska. viac tu

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...