blízko pri človeku

Užitočné rady

 Indikátory obchodovania s ľuďmi:

 

-         človek nemá prístup k svojim dokladom

-         nemá slobodu pohybu a možnosť odísť, ak chce

-         nemá slobodu kontaktovania rodiny a blízkych, môže mu byť odobratý mobilný telefón

-         je nútený k vykonávaniu inej práce, ako mu bola sľúbená, alebo za iných podmienok

-         je rôznymi formami zastrašovaný, vyhrážajú sa mu

-         vyhrážajú sa mu deportáciou alebo odovzdaním polícii

-         je mu odoberaná časť mzdy, nie je vôbec vyplatená alebo je banková karta účtu v rukách zamestnávateľa

-         je nejakým spôsobom angažovaný proti svojej vôli v sexbiznise alebo inej nútenej práci

-         je mu ubližované fyzicky, psychicky, sexuálne alebo trpí nedostatkom jedla, vody, spánku, lekárskej starostlivosti alebo iných základných potrieb

-         je nútený splácať dlh za cestu, ubytovanie, sprostredkovanie práce

 

Ak budeš kontaktovať agentúru alebo odpovedať na inzerát, zaujímaj sa o:

 

-         registráciu a overenie agentúry či firmy, ktorá prácu ponúka (referencie, www.upsvar.sk, 0800 800 818)

-         presný popis tvojej pracovnej náplne – a trvaj na tom, aby bola uvedená v pracovnej zmluve

-         dobu, na akú bude pracovná zmluva podpísaná

-         zaistenie pracovného povolenia a zdravotného poistenia – informácie o nich majú byť zakomponované v pracovnej zmluve

-         presné adresy tvojho prípadného pracoviska a ubytovania – a spoj sa vopred s budúcim zamestnávateľom

-         dĺžku a rozvrh pracovnej doby, výšku stanovenej mzdy, spôsob a termín vyplácania

-         výšku odmeny pre agentúru za sprostredkovanie práce

 

Podpisuj len zmluvu, ktorej rozumieš! Ak je v inom jazyku, daj si ju dobre preložiť!

 

Ak sa chystáš využiť ponuku niekoho z tvojho okolia:

 

-         over si všetko, čo ti je ponúknuté (skontaktuj sa s potenciálnym zamestnávateľom,                           ľuďmi, ktorí pre neho pracovali,..)

-         nevezmi žiadnu prácu len na základe ústnej dohody 

-         zaujímaj sa aj o ďalšie podmienky tvojho pobytu mimo domov /ubytovanie – adresa, cena a spôsob hradenia, voľný čas...

 

 

 

 

Čo pred vycestovaním?

 

-         zabezpeč si dostatok peňazí (prípadne medzinárodnú platobnú kartu) – aj na prípadnú núdzovú cestu späť

-         skontroluj si platnosť svojho cestovného dokladu – podľa plánovanej dĺžky svojho pobytu, aj podmienok krajiny, do ktorej cestuješ

-         ak je to potrebné, vybav si víza pre danú krajinu (príp. aj tranzitné, ak je treba pri  

            prechode cez územie ďalšej krajiny)

-         zisti, aké formality musíš v danej krajine po príchode vybaviť

-         sprav si kópiu svojho cestovného dokladu

-         zisti si a poznač/nauč sa/ telefónne číslo slovenského konzulátu v krajine, do ktorej ideš - v núdzi ti jeho pracovníci môžu pomôcť

-         zabezpeč si cudzojazyčný slovník

-         dohodni sa so svojimi blízkymi, v akom čase sa budeš pravidelne ozývať (najlepšie telefonicky)

-         nechaj svojim blízkym adresu, na ktorej sa budeš zdržiavať/pracovať a kontakt na zamestnávateľa

 

Počas pobytu v zahraničí

 

-         nikomu nedávaj svoj pas/občiansky preukaz - ani v prípade, že tvoj zamestnávateľ/agentúra potrebuje vybaviť nejaké formality – v tom prípade trvaj na tom, že pôjdeš s nimi

-         ak máš podozrenie, že má o Tvoje doklady niekto záujem, nos ich stále so sebou

-         stratu dokladov hlás okamžite miestnej polícii, príp. na našom veľvyslanectve – je dobré mať aj ich potvrdenie o strate

-         ak sa ti zdá, že pracovné podmienky sú iné, ako ste sa dohodli a je uvedené v zmluve, kontaktuj agentúru/osobu, ktorá ti prácu sprostredkovala a tiež svojich blízkych/priateľov

-         kontaktuj pravidelne svojich blízkych podľa dohody –  každú zmenu pobytu či práce im ohlás

-         neprijímaj žiadne dary, nerob si záväzky voči zamestnávateľovi

-         všímaj si možné zmeny v správaní zamestnávateľa – snahu o obchádzanie formalít, nátlaky na teba a pod.

-         aj keď pracuješ nelegálne, v prípade núdze kontaktuj políciu!

-         ak by si sa stal/a obeťou obchodovania s ľuďmi, máš právo vyhľadať pomoc a kontaktovať políciu aj v prípade, že si bol/a donútená k akýmkoľvek kriminálnym aktivitám (drobné krádeže, falošné doklady, pašovanie drog, ..)!

 

Relevantné informácie nájdeš aj na: http://www.bezpecnecestovanie.iom.sk/

 

Ak máš akékoľvek pochybnosti pred odchodom do zahraničia, alebo si sa sám vrátil so zlou skúsenosťou, kontaktuj národnú telefonickú linku pomoci

0800 800 818    BEZPLATNE! 


 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...