blízko pri človeku

Zapojte sa i vy

Na pomoc nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro

Projekt Adopcia na diaľku® v sebe spája jednoduchosť a konkrétnu pomoc. Je postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Človek, ktorý sa rozhodne zapojiť do programu, stáva sa adoptívnym rodičom, môže sledovať rast „svojho“ dieťaťa a tešiť sa spolu s ním z jeho úspechov. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných mesačných, resp. ročných príspevkov na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. Vďaka ľuďom ochotným pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 2200 detí, ktoré dostali možnosť navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.

Projekt Adopcia na diaľku® rozšíril svoju pôsobnosť pomoci pre deti na Haiti a vo Vietname  

... pretože si uvedomuje záujem ľudí pomáhať tam, kde je ich pomoc šancou.

Slovenská katolícka charita sa rozhodla rozšíriť projekt Adopcia na diaľku®, ktorý v súčasnosti funguje v Indii a Albánsku o ďalšie dve krajiny.

Po katastrofálnom zemetrasení, ktoré postihlo Haiti, sa aj pozornosť SKCH  zamerala práve na túto krajinu. Okrem okamžitej a nevyhnutnej pomoci hneď po zemetrasení, chceme upriamiť našu pozornosť najmä na dlhodobé projekty, ktoré umožnia obyvateľom postaviť sa na vlastné nohy a zaistiť si  svoje základné potreby. Jedným z týchto projektov je aj Adopcia na diaľku®, ktorá zabezpečí deťom to najdôležitejšie pre ich budúcnosť – vzdelanie.  Darcovia, ktorí sa zapoja do tohto projektu, umožnia deťom navštevovať školu, dostať nevyhnutné pomôcky, ale prispejú aj na stravu a lekára.

pre viac info o Haiti klikni Tu!

Druhou krajinou, o ktorú rozširujeme projekt je Vietnam. Mnohí z nás Vietnam vnímame len cez predavačov na našich tržniciach. Tí starší si pamätajú súdružské vzťahy Československej socialistickej republiky a Vietnamu. Lenže mnohé oblasti tejto krajiny trápi veľká chudoba a sociálne problémy, na ktoré rovnako ako všade na svete, najviac doplácajú deti. Mnoho z nich zápasí s rôznymi chorobami, je nakazených vírusom HIV alebo by bez pomoci darcov nemohli chodiť do školy, navštevovať lekára.  Tamojšia katolícka charita dostala povolenie na vykonávanie svojej činnosti len pred dvoma rokmi a ešte stále je prísne kontrolovaná tamojším socialistickým režimom. 

pre viac info o Vietname klikni Tu!

 

TERAZ aj vy máte možnosť zapojiť sa do tejto pomoci a stať sa darcom.

...Darcovia majú uložený  poklad v nebi, ktorý zlodej neukradne, ani hrdza nezožerie...

 

Ako to funguje?

Deti na podporu sú vyberané z najnúdznejších rodín sociálnymi pracovníkmi centier a svojpomocnými skupinami miestnych obyvateľov, u nás sú priraďované čakateľom podľa poradia. Kritérium výberu, ktoré môžeme splniť, je: dievča/chlapec.

Základná suma pre 1 dieťa je:

Pre Haiti mesačne 20 €, ročne 240 €

Pre Vietnam mesačne 20 €, ročne 240 €

Sústredené príspevky od darcov posiela SKCH pravidelne na účty jednotlivých partnerských sociálnych centier. Každé centrum nám spätne pošle potvrdenie o prijatom finančnom obnose, ako aj rozpočty a správy o použitých prostriedkoch.

Príspevkami ďalej disponujú riaditelia sociálnych centier a poverení sociálni pracovníci v daných krajinách, ktorí za ne zabezpečia deťom úhradu školného, školských potrieb, uniforiem, tašiek, učebníc, dopravy do škôl, internátne poplatky, letné tábory, prípadne liečebné náklady. Z darov navyše sa tiež prispieva na výnimočné potreby a rovnocenné darčeky k Vianociam v mene adoptívnych rodičov  pre všetky deti.

Naše partnerské organizácie sú povinne zaregistrované na svojich príslušných ministerstvách, aby mohli prijímať finančnú podporu zo zahraničia.

Sú spravované rehoľnými spoločnosťami a charitatívne rozvojové projekty realizujú pod záštitou biskupov miestnych diecéz či miestnej charity.

Adoptívni rodičia /darcovia raz za rok budú dostávať:

  • Haiti výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch školy
  • Vietnamu výročnú správu o postupe dieťaťa po školskom roku, fotografiu dieťaťa, list od dieťaťa, všeobecné informácie o chode a plánoch v projekte

Ak sa adoptívny rodič/darca sám rozhodne ukončiť podporu, príspevky od neho nebudú vymáhané, avšak je nutné obratom nám oznámiť túto skutočnosť, aby sme nadväzne mohli pre dieťa zabezpečiť náhradného darcu. V takomto prípade je tiež potrebné vrátiť nám aktuálnu dokumentáciu o dieťati, ktorú dáme  novému darcovi.

 

Tí darcovia, ktorí sa nechcú viazať na adopciu konkrétneho dieťaťa, môžu svojimi príspevkami podporiť aktuálne potreby:

Na Haiti na potreby Školy sv.Františka Saleského v meste Carrefour, Školy sv. Terézie v Cezeau  ako aj na potreby Školy sv. Bonaventúru v Mole Saint Nicolas. Prostriedky sú využívané na výstavby nových tried, zaplatenie školného pre žiakov, kupovanie školských pomôcok ktoré slúžia všetkým deťom, zabezpečovanie pitnej vody, zvyšovanie hygienických štandardov, vzdelávanie učiteľov...

Vo Vietname na potreby študentov z chudobných rodín v 4 diecézach delty Mekongu, oblasti so silnými sociálnymi problémami: My Tho, Vinh Long, Can Tho a Long Xuyên (didaktické pomôcky, doplatky na školné, liečebné náklady...).

Darcovia pre všeobecné potreby detí, škôl a centier dostanú príležitostné poďakovanie, resp. správu o ich činnosti a aktivitách.

 Prečo sa darcovia zo Slovenska rozhodujú zapojiť sa do projektu?

 Majú rôznu motiváciu. Prevažne to berú ako svoju morálnu povinnosť z kresťanského presvedčenia, že tí, ktorí dostali viac, majú povinnosť pomáhať tým čo nemajú ani základné potreby. Niektorí nemajú, alebo prišli o svoje vlastné deti a chcú svoju lásku a starostlivosť venovať niekomu, koho urobia šťastným. Iní preto, lebo ich inšpirujú príbuzní či známi, ďalší preto, aby naučili vlastné deti podeliť sa o dobrá, ktoré im sú v živote dopriate, a iným deťom nie. Ale väčšina preto, lebo pochopili, že ak by sa mali spoliehať na to, že „nech ich podporujú ich vlastní napr. milionári v Indii, veď ich je tam dosť“ - nedočkali by sa nikdy, a bieda by len narastala ďalej, a tak treba konať tu a teraz

 Akí ľudia sa zapájajú do tejto formy pomoci?

Všetky typy, vekové kategórie, povolania a spoločenské postavenia, iné vierovyznanie resp. neveriaci; od jednotlivých tried ZŠ, študentov gymnázií cez mladé často viacdetné rodiny, kolektívy na pracoviskách, farské spoločenstvá, kňazi aj biskupi, fyzicky handicapovaní spoluobčania, ale aj riaditelia podnikov, lekári, právnici, herci, politici, úspešní podnikatelia.

Na svete sú milióny detí s rôznymi osudmi. Mnoho z nich má šťastné detstvo. Avšak iné žijú v chudobných podmienkach, trpia hladom a nedostatkom pitnej vody, nemajú prístup k liekom a nemôžu si dovoliť chodiť do školy. Nenaučili sa dobre čítať a písať, umierajú na choroby, ktoré sú inak ľahko liečiteľné, namiesto hier s rovesníkmi musia pracovať, alebo sa starať o mladších súrodencov, pretože rodičia buď zomreli, alebo musia tvrdo pracovať, aby vôbec uživili rodinu. Iné trpia následkami prírodných katastrof a ťažkým životom v chudobných rozvojových krajinách.

Na pomoc však nikdy nie je ďaleko – byť blízko nikdy nie je neskoro.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme:

Poštová adresa:

Slovenská katolícka charita,

Kapitulská 18, 814 15 Bratislava

Telefón: 02/5443 1506, 5443 2503

Mobil: 0915 724 458

E-mail:  

adopcianadialku.haiti@charita.sk – všeobecné informácie, Haiti

adopcianadialku.vietnam@charita.sk – všeobecné informácie, Vietnam

Kontaktná osoba:  

Peter Knapík – všeobecné informácie, Haiti a Vietnam

 

Poznámka: SKCH vykonáva tento projekt samostatne a nezávisle od roku 1996, je majiteľom ochrannej známky ÚPV SR – Adopcia na diaľku®

 

 

PODPORTE TERAZ >>
 
NEWSLETTER >>
 

Diecézne charity

 

Anketa

Kde ste sa dozvedeli o Pôstnej krabičke pre Afriku? 

 

FacebookMladaCharita

Partneri

Mediálni partneri

SKCH ďakuje...