Advokácia

24. 11.2020 WEBINÁRE pre CHARITY!

  • „Ako môžem zapojiť mládež do šírenia charitného posolstva?“

Čo urobiť preto, aby sa aj terajšia a budúca mládež zaujímala o charitu? Ako ich zapojiť do šírenia charitného posolstva medzi svojimi rovesníkmi? Na tomto webinári si predstavíme viaceré spôsoby, ktorými môžeme nielen pritiahnuť mladých, ale ich aj vybaviť potrebnými zručnosťami na odovzdávanie nadšenia pre prácu s ľuďmi na okraji spoločnosti.

  • „Ako sa vlastne Cirkev stavia k migrácii?“

Pápež František často hovorí o migrantoch, no predchádzajúci pápeži tejto téme nevenovali takú veľkú pozornosť. Alebo predsa? Ponúka aj Cirkev nejaké oficiálne usmernenia pre môj postoj k migrantom a utečencom? Nahliadnite pod pokrievku prípravy oficiálneho stanoviska KBS a SKCH k fenoménu migrácie a integrácie. Inšpirované oficiálnymi cirkevnými dokumentami od Leva XIII. a Pia XXII., cez Jána XXIII., Jána Pavla II., Benedikta XVI. až po súčasného pápeža Františka.

– 4.9. Doobedie s novinárkami a novinármi: Ako nazerať na migráciu. Stretnutia sa zúčastnilo 10-15 novinárov (podľa časových možnosti), dvaja z nich sa pripojili zo zahraničia: Švajčiarsko a Veľká Británia.

Zaujímavosťou bolo tzv. World Café – Kde hľadať informácie? téma migráciezneužívala a v niektorých prípadoch zašla až k dehumanizácií ľudí, ktorí sa z rôznychdôvodov rozhodli odísť zo svojej domovskej krajiny. Novinári objavili nový uhol pohľadu, ako napríklad aj emigrácia Slovákov do zahraničia (cca 300 tis ľudí, a dokopy cca 600 tis ľudí).

(Hostia: JUDr. Zuzana Števulová – právny pohľad, prof. Martin Kahanec – ekonomický pohľad, Andrii Pylypenko – osobná skúsenosť. Facilitátori: Peter Ivanič, Stanislava Luppová, Andrej Návojský

– 24. 8. Brífing s OĽANO o azylovom a integračnom systéme na Slovensku v európskom kontexte:

– 27. 8. Brífing s SME RODINA o azylovom a integračnom systéme na Slovensku v európskom kontexte:

Hlavnými témami boli:

 – ambiciózne reformy v oblastiach azylovej a migračnej politiky, ktoré by boli prínosom pre všetky krajiny EÚ;

–  Slovenská republika ako spoľahlivý  partner iných krajín, s ktorými bude spolupracovať v duchu solidarity a mieru, a to aj v otázke medzinárodnej migrácie;

situácia maloletých detí bez sprievodu, dlhodobo zdržiavajúcich sa v azylových strediskách v krajinách EÚ ako Grécko, Taliansko a ďalšie. Tieto sú považované za osobitne dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako aj prosperity mladej generácie.

Na brífingoch vystúpili: Miroslava Mittelmannnová, dlhoročná expertka pre oblasť azylového práva, prednášajúca na Trnavskej univerzite;  Ameer Ghareeb Mayahi, pôvodom Iračan; Ghareeb Mayahi, odborník na kultúrnu mediáciu a integráciu, a školiteľ tréningov pre Cudzineckú políciu a Medzinárodnú organizáciu pre migráciu IOM Slovensko.

25.8. 2020 Stretnutie s Ivanom Korčokom, pomoc deťom migrantov v Grécku.

30. apríla 2020 – SÚ ĽUDIA Z UKRAJINY PRE NÁS „MY“ ALEBO „ONI“?
Prinášame vám záznam diskusie s inšpiratívnymi ženami, ktoré aktívne prispievajú k tomu, aby sa aj ich krajania na Slovensku cítili doma.

Ukrajinci a Ukrajinky sú najpočetnejšou cudzineckou diaspórou na Slovensku. Podľa posledných štatistík u nás žije a pracuje 38 307 ľudí ukrajinskej národnosti. Založili aj vlastné občianske združenie Sme spolu, o.z./ Ukraine – Slovakia SOS, cez ktoré napomáhajú spolupráci medzi týmito dvoma krajinami. Čomu sa presne venujú a kde všade sa im už podarilo pomôcť? Odpoveď na tieto a mnohé ďalšie otázky sa môžete dozvedieť priamo od zakladateľky a riaditeľky tohto združenia pani Anny Shvachky. Taktiež sa do tejto zaujímavej diskusie zapojí aj pani Mária Rybáková, riaditeľka školy pre ukrajinské deti v Bratislave. Naším tretím hosťom bude pani Ljubov Daubnerová, konateľka firmy LDK Jada s.r.o, ktorá pomáha počas pandémie aj šitím rúšok pre núdznych.

3. marca 2020 – Vyhlásenie SKCH k situácii na grécko-tureckej hranici: Všetci ľudia majú právo na dôstojné zaobchádzanie a mier!

20. februára 2020 – Postoj Slovenskej katolíckej charity k zneužívaniu fenoménu migrácie na vyvolávanie strachu

14. februára 2020 – prednášku a workshop na tému Migrants’ contribution to society: Best practices & lessons learned with Dr. Sonja Fransen, Maastricht University.

11. februára 2020 – Brífing Slovenskej katolíckej charity ku projektu MIND, zameraného na búranie stereotypov o migrácii. Veľký rešpekt, že počuť hlas aj tejto organizácie.
„Migranti a utečenci nie sú pešiakmi na šachovnici ľudstva. Sú to deti, ženy a muži, ktorí odchádzajú alebo sú nútení opustiť svoje domovy z rôznych dôvodov, a ktorí majú spoločnú túžbu poznať a mať, ale predovšetkým, byť niečím viac.“ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156711943107019&set=a.10150215702072019&type=3&theater

28. januára od 13:00 do 15:30 STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY AMBRELY: Rozvojová spolupráca a Humanitárna pomoc (PS RSHP), vedie Daniel Kaba 

23. januára – 6 februára. Brífingy pre politické strany: KDH, OLANO, ZA ĽUDÍ, PS/SPOLU.

Hodinové brífingové stretnutie, kde chceme interaktívnou formou oboznámiť politických kandidátov so slovenským migračným kontextom, súčasnom počte či zložení cudzincov a momentálnymi platnými zákonmi ohľadom azylu a pod., ujasniť rozdiely v často zamieňaných pojmoch a aspoň čiastočne vyplniť deficit kvalitných a overených informácií o téme migrácie v politickom diškurze.

Január 2020 – Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020 bolo schválené Vládou SR. Viac informácií (Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 392/2015 Z. z., návrh uznesenia, predkladaciu správu, vyhodnotenie pripomienkového konania atď.) možno nájsť priamo v priloženom materiále tu