Aktuality

Čo máme nové?

Chráňme ľudské práva cudzincov a vytvárajme podmienky prospešné pre všetkých

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2020 | kategória: Tlačové správy

Tohtoročný Medzinárodný deň migrantov si Slovenská katolícka charita pripomenie zdôraznením toho, že často len rôzne prekážky a predsudky brzdia plný potenciál cudzincov žijúcich na Slovensku v tom, aby mohli byť väčším prínosom do spoločnosti.

Za uplynulé 3 roky Charita vydala množstvo výskumných správ a stanovísk, ktoré jasne ukazovali, ako cudzinci na Slovensku, osobitne tí z krajín mimo EÚ, musia neustále čeliť prekážkam vo vzdelávacom systéme, na trhu práce a v prístupe k dôstojnému bývaniu. V porovnaní s domácimi obyvateľmi sú viac vystavení riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, aj keď sú zamestnaní.

„Chráňme ľudské práva cudzincov a vytvárajme podmienky prospešné pre všetkých. Veď sú to naši blížni, s ktorými chceme žiť vo vzájomne sa obohacujúcich spoločenstvách. Znamená to nielen očakávať, že cudzinci prijmú naše základné hodnoty a naučia sa slovenský jazyk, ale tiež im ponúknuť zmysluplnú účasť na ekonomike a v spoločenskom živote.“,
hovorí generálny sekretár SKCH Erich Hulman.

Migranti na Slovensku a v celej Európe sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamestnajú na dobu určitú, dostávajú neštandardné zmluvy, pracujú v sezónnych odvetviach, majú nižšie mzdy (Fasani a Mazza, 2020) a sú častejšie vykorisťovaní. Migranti sú preto medzi prvými, ktorých zasahujú ekonomické šoky, ako ukázala aj súčasná pandémia Covid-19. Najnovšia predpoveď Svetovej banky očakáva, že migranti pošlú tento rok do krajín pôvodu o 20% menej peňazí vo forme remitencií než minulý rok (Svetová banka 2020), čo bude mať za následok zníženie životného štandardu rodín, ktoré sú odkázané na príjmy ich rodinných príslušníkov v zahraničí.

Vďaka svojej sociálnej práci s migrantmi v zraniteľných situáciách je sieť Charít po celej Európe svedkom nárastu dopytu po potravinovej podpore a bývaní. Na Charity sa tiež v nebývalej miere obracajú migrujúci študenti, ktorí prišli o prácu na čiastočný úväzok, na ktorú sa spoliehali pri financovaní svojho každodenného života. Aj keď pre domáceho obyvateľa môže byť možnosťou vládna sociálna pomoc, pre migrantov to často neplatí. Obzvlášť migrujúci študenti by vzhľadom na platné zákony mohli riskovať stratu povolenia na pobyt a štúdium, ak by požiadali o vládnu pomoc. Na druhej strane skúsenosti charít potvrdzujú skutočnosť, že čím viac sú migranti vítaní a majú možnosť prosperovať, tým viac môžu z ich príspevkov do spoločnosti v hostiteľskej krajine benefitovať domáci obyvatelia.

Súčasné návrhy zo strany Únie v rokovaniach o Pakte EÚ o migrácii a azyle predstavujú zatiaľ len malý pokrok oproti doteraz platným pravidlám. Pozorujeme aj chýbajúce  konkrétne kroky na uľahčenie prístupu k legálnej pracovnej migrácii. Charita sa zasadzuje  za to, aby aj cudzinci mali prístup k pracovným miestam zodpovedajúcim ich vzdelaniu, dostávali riadne zamestnanecké zmluvy, mali spravodlivé pracovné podmienky a rovnaký plat ako občania príslušnej krajiny na rovnakej pozícii. Potrebujeme prístup k migrácii založený na právach a ľudskej dôstojnosti, a zameraný na integrálny rozvoj migrantov a cudzincov. Je nesmierne dôležité sústrediť sa na dlhodobé využitie pozitívnych aspektov migrácie a myslieť aj na verejné oceňovanie schopností a príspevkov migrantov. Migrácia je tu s nami od nepamäti, a preto je tiež kľúčové strániť sa podnetov a iniciatív, ktoré sú formované skreslenými predstavami.

MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) je celoeurópsky projekt, ktorý sa prebiehal na SKCH od októbra 2017 do decembra 2020. Celkovo na projekte spolupracovalo 12 charitatívnych organizácii z 11 krajín Európy. Počas projektu bola vydaná nová národná a európska štúdia – „Náš spoločný domov“, v ktorej sa zdôrazňovalo, že cudzinci môžu výrazne prispieť k rozvoju našej krajiny.

Počas 3 kampaní na sociálnych sieťach bolo oslovených viac ako 200 000 ľudí, tím projektu MIND usporiadal 13 verejných diskusií, 10 živých knižníc s viac ako 30 skutočnými osobnými príbehmi cudzincov, 11 mobilných výstav po celom Slovensku, 1 digitálnu výstavu a 6 vzdelávacích videí o Cieľoch udržateľného rozvoja do roku 2030. Zorganizovali sme 9 verejných celoštátnych literárnych a audiovizuálnych súťaží, 3 novinárske cesty, publikovali 119 článkov a 7 kvalitných rozhovorov s odborníkmi o migrácii a rozvoji. Navštívili sme viac ako 10 škôl a uskutočnili sme 28 prednášok na tému migrácie. Zvyšovali sme povedomie na politickej scéne prostredníctvom brífingov pre politické strany, početných petícií a analýz.

Photo credit: Seth Sechrist na Flickr