Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity 2020 a projekt MIND

pridal: charita | dátum: 1. júna 2020 | kategória: Aktuality

Livestreamy 

1. jún 2020

DETI Na Medzinárodný deň detí sú témou diskusie najmladší obyvatelia Slovenska, ale aj deti zo zahraničia. Pozrieme sa na ich život z rôznych uhlov pohľadu, takisto na pomoc, ktorú môžu využiť v prípade, že sa ich sociálna situácia zhorší, diskutovanou témou bude aj prepojenie migrácie a detí. https://www.facebook.com/CaritasSlovakia/

Helena Stašáková – vedúca Centra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici, Diecézna charita Žilina

Alexandra Hovancová – riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa, Spišská katolícka charita

Mária Víglašová – koordinátorka advokačných aktivít projektu MIND, SKCH

2. jún 2020

POMOC ĽUĎOM SO ZÁVISLOSŤAMI Aké druhy sociálnych služieb a v akých centrách môžu využiť ľudia v nepriaznivej situácii. Medzi diskutované okruhy bude patriť krízová intervencia, úloha komunitných centier, príklady dennej praxe i vyrovnanie sa s koronakrízou.

Eduard Malatinec – zástupca riaditeľa, Gréckokatolícka charita Prešov

Helena Katonová – Diecézna charita Rožňava

3. jún 2020

DOBROVOĽNÍCTVO A FARSKÉ CHARITY Čo pre mladých znamená charita, dobrovoľnícke aktivity, angažovanie sa. Pre mnohých ide doslova o spôsob života. V diskusii odznie aj viacero príbehov z reálneho života.

Juliana Vajlová – dobrovoľníčka z farskej charity Skalica- akčná stredoškoláčka, ktorá dobrovoľníči vo viacerých oblastiach a vďaka svojej mamine žije charitou nielen počas pandémie, Bratislavská arcidiecézna charita

Igor Strýček – koordinátor farských charít, Trnavská arcidiecézna charita

4. jún 2020

ĽUDIA BEZ DOMOVA Všetci o nich vieme, ale málokto sa naozaj zaujíma o ich život a dôvody, prečo sa ocitli na ulici. Pozrieme sa na možnosti, aké majú ľudia bez domova, ak si chcú pomôcť k lepšiemu životu, na fungovanie charitných domov i aktivity charity v rôznych slovenských regiónoch.

Soňa Hlaváčová – vedúca Charitného domu sv. Alžbety a Nocľahárni Emauzy v Košiciach, tento rok získala ocenenie Mesta Košice

Cyril Korpesio – riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice

Juraj Barát – riaditeľ Diecéznej charity Nitre

MIGRÁCIA – POMOC CUDZINCOM NA SLOVENSKU

V diskusii sa pozrieme na zhrnutie projektu MIND z dielne Slovenskej katolíckej charity, ktorého cieľom je predovšetkým pomôcť všetkým, ktorí sú ovplyvnení negatívnou protimigračnou rétorikou. Medzi diskutované témy bude patriť aj integrácia cudzincov na lokálnej úrovni.

Irina Adamová – projektová manažérka projektu MIND, SKCH

Nina Galanská – riaditeľka Nadácie Milana Šimečku

Salma El Henami – študentka z Jemenu, ktorá dlhodobo žije na Slovensku