O projekte

MIND (Migrácia. Prepojenie. Rozvoj) je trojročný projekt, financovaný Európskou komisiou, zameraný na zvyšovanie povedomia o migrácii a trvalo-udržateľnom rozvoji. Celkovo na projekte spolupracuje 12 charitatívnych organizácii z 11 krajín Európy.

Cieľom projektu je

a) upozorňovať verejnosť na fenomén migrácie a angažovať širokú verejnosť pri hľadaní odpovedí na výzvy, ktoré so sebou prináša;

b) rozvoj sociálnych zručností potrebných na porozumenie iným kultúram a prekonávanie predsudkov a stereotypov; c) osvojenie pozitívnych foriem správania vo vzťahu k iným kultúram – rozvoj tolerancie, spolupatričnosti, kooperácie, empatie

c) osvojenie pozitívnych foriem správania vo vzťahu k iným kultúram – rozvoj tolerancie, spolupatričnosti, kooperácie, empatie.\

KAMPAŇ:

Aké aktivity vykonávame? Čo môžeme v rámci projektu ponúknuť?
Mobilná výstava detských obrázkov z rôznych krajín sveta. Výstava pozostáva z 12 panelov formátu A1 Ponúkame: Doprava, montáž, reklama výstavy po celom Slovensku v tradičných a sociálnych médiách.
Prednášky na školách, v UPC o migrácii a stretnutia s azylantmi, žijúcimi na Slovensku (prednáška trvá 1.5hod) Ponúkame: Organizovanie aktivity pre deti a mládež, plnú hradenú dopravu, stravu, ubytovanie prednášajúcich. Reklamu, propagáciu aktivity
„Živé knižnice“ – facilitované stretnutie širokej verejnosti s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti často čelia rôznym predsudkom a vylúčeniu. Živá kniha je teda človek s výnimočným životným príbehom (trvá 2-3 hod). Ponúkame: Organizovanie aktivity širokú verejnosť, plnú hradenú dopravu, stravu, ubytovanie prednášajúcich, ubytovanie 6 „živých kníh“ .Občerstvenie pre živé knihy a žiakov/verejnosť
Verejne diskusii o migračných mýtoch a témach, ktoré rezonujú vo verejnosti (s expertmi a predsedami o.z.) (trvá 1.5 hod) Ponúkame: Organizovanie aktivity širokú verejnosť, plnú hradenú dopravu, stravu, ubytovanie prednášajúcich, prenájom prednáškovej miestnosti. Občerstvenie pre expertov. Reklamu, propagáciu aktivity

LOBING/ADVOKÁCIA

V rámci svojej pozície ako partner projektu MIND Slovenská katolícka charita prispieva ku lepšiemu porozumeniu migrácie v Slovenskej republike a podporuje tých, ktorí sú negatívne ovplyvnení protimigračnou rétorikou. Súčasný verejný diskurz o migrácii v Slovenskej republike ignoruje práve skutočnosť, že cudzinci môžu významne  prispieť k rozvoju našej krajiny.

Taktiež, Agenda 2030 zdôrazňuje potrebu účasti všetkých skupín vo všetkých spoločnostiach a štátoch, aby sa dosiahol rozvoj pre všetkých.

Strach je často zdrojom konfliktu. Preto je dôležité prekonať naše ľudské obavy.

Migrácia sa dnes stala jasným symbolom nerovnosti. Tvárou v tvár krajinám a regiónom sveta, ktoré sa menia na „pevnosti“, sa veľa ľudí uzatvára v svojich obavách a strachu,  čím sa novodobý rasizmus stáva konsenzom pre nacionalistické alebo otvorene xenofóbne hnutia.

Žiadna stena nás však neochráni pred stratou, ktorú pocítime, keď už viac v tvári iných nevidíme kus našej vlastnej ľudskosti.

#whatishome #cojedomov #projektMIND #charita #caritas #caritasslovakia