Aktuality

Čo máme nové?

Podmieňovanie pomoci spoluprácou na migračných cieľoch EU je nesprávne

pridal: charita | dátum: 2. decembra 2020 | kategória: Aktuality

CONCORD je šokovaný správou Európskeho parlamentu: Podmieňovanie pomoci spoluprácou na migračných cieľoch EU je nesprávne 

V stredu po prekvapivom ťahu predsedu Výboru pre rozvoj, Tomasa Tobého, Európsky parlament hlasoval v prospech návrhu podmieniť poskytnutie rozvojovej pomoci EÚ rozvojovým krajinám tým, že  krajiny budú plniť ciele EU v oblasti kontroly migrácie.

Výbor pre rozvoj Európskeho parlamentu pracoval na správe  „Zlepšovanie efektívnosti rozvoja a pomoci“ od januára 2020. Avšak krátko pred stredajším hlasovaním na plenárnom zasadnutí, Tomáš Tobé z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany pridal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý umožňuje EÚ odmietnuť poskytnúť pomoc partnerským krajinám, ktoré neplnia migračné požiadavky EÚ.

„Proces, ktorý viedol k hlasovaniu Európskeho parlamentu o tejto správe, je škandálny,“ uviedla Tanya Cox, riaditeľka CONCORD. Správa ešte niekoľko hodín pred plenárnym hlasovaním predstavovala výhľad do budúcnosti poskytovania pomoci zo strany EÚ. Ale bez akejkoľvek diskusie vo výboroch alebo v pléne, spravodajca europoslanec Tobé, predložil pozmeňujúci a doplňujúci návrh k svojej správe, ktorý hovorí, že rozvojová pomoc Európskej Únie by mohla byť podmienená kontrolovaním migrácie zo strany rozvojových krajín,

„Toto nie je malá zmena. Je to nebezpečný precedens a zásadný zvrat politiky.“ uviedla Cox. Je iróniou, že Výbor pre rozvoj v minulosti prijal správu s explicitným vyjadrením nesúhlasu podmieňovať poskytovanie pomoci krajinám spoluprácou v oblasti migrácie.

Okrem netransparentného a nedemokratického procesu,  samotný výsledok hlasovania je  odsúdenia hodný. „Rozvojová pomoc musí pomáhať pri znižovaní chudoby a nerovností v  partnerských krajinách, musí poskytovať podporu ľuďom, ktorí sú marginalizovaní a prispievať k dosiahnutiu cieľov Agendy 2030. Najdôležitejšie je, aby to robila bez ukladania podmienky pre partnerské krajiny zosúladiť ich politiky  s cieľmi EÚ v oblasti migrácie, “uviedla Letizia Polizzi, referentka  pre advokáciu z  Medzinárodnej federácie Terre des Hommes (TDHIF). Odmietnutie  poskytnúť pomoc na základe migračných cieľov EÚ je jednoducho nesprávne a vážne poškodí dobré meno EÚ vo svete.  Takéto handlovanie pri poskytovaní rozvojovej pomoci vysiela veľmi zlý signál:  životy ľudí sú menej dôležité ako migračné ciele EÚ. Toto je výsmech tvrdeniu samotnej EÚ, že chce vytvárať rovnocenné partnerstvá s ďalšími krajinami.

 Správa je v zásadnom rozpore so stanoviskom Európskeho parlamentu k tejto otázke a jeho mandátu na rokovanie o dôležitom Nástroji susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce. CONCORD vyzýva Európsky parlament, aby sa držal svojho mandátu v prebiehajúcich rokovaniach o Nástroji susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, keďže o  tomto mandáte sa demokraticky diskutovalo a hlasovalo v Európskom parlamente v roku 2019. Prijatie správy z tohto týždňa nesmie viesť k dramatickému zvratu  v rokovaniach Európskeho parlamentu o rozpočte, počas ktorých vyjadril dôsledný nesúhlas s podmieňovaním poskytnutia pomoci plnením migračných cieľov Európskej Únie.

Preklad: Katarína Özger, dobrovoľnička projektu MIND

Celia Cranfield

Koordinátorka pre politiku a advokáciu CONCORD

+32 (0) 2 743 87 77

celia.cranfield@concordeurope.org

Riccardo Roba

Referent pre politiku a advokáciu CONCORD

+32 (0) 2 743 87 90

riccardo.roba@concordeurope.org

Katarzyna Krok

Referentka pre komunikáciu CONCORD

+32 (0) 2 743 87 82

katarzyna.krok@concordeurope.org