Aktuality

Čo máme nové?

PRISŤAHOVALCI NA SLOVENSKU

pridal: charita | dátum: 29. júna 2020 | kategória: O migracií

Aká je domovina migrantov na Slovensku? Pozrite si kľúčové migračné trendy na Slovensku. Imigrácia sa v poslednej dobe zvyšovala kvôli situácii na slovenskom pracovnom trhu a vďaka rastúcemu zamestnávaniu občanov tretích krajín (hlavne z Ukrajiny a Srbska) a občanov EU (Rumunska) v odvetviach so silným dopytom po pracovnej sile.

Je najvyšší čas zmeniť spôsob nazerania na migráciu a uvedomiť si, že ľudia prichádzajúci na Slovensko hľadajú lepši život a zdieľajú záujem o rozvoj našej krajiny rovnako ako občania SR.

Často sa musia snažiť viac, pretože sa cítia dlžní. Ak im poskytneme prostriedky na zveľaďovanie ich schopností, môžu prispieť nielen k blahobytu slovenskej spoločnosti, ale aj krajiny svojho pôvodu

 #whatishome Zistite viac informácií o projekte na www.cojedomov.sk a whatishome.eu