Aktuality

Čo máme nové?

Solidarita bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti či pohlavie: 20. jún – Svetový deň utečencov

pridal: charita | dátum: 19. júna 2020 | kategória: Aktuality

Prinútení utiecť ako Ježiš

Ľudia, ktorí z rôznych príčin opúšťajú svoje domovy, a ktorí majú spoločnú túžbu poznať, mať, a predovšetkým, byť niečím viac“.

Pápež František takto charakterizuje utečencov a migrantov, ktorým je venovaný 20. jún. Na srdce nám kladie solidaritu bez ohľadu na náboženstvo, farbu pleti či pohlavie. Veď všetci sme deťmi Nebeského Otca.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov upriamuje pápež pozornosť na vnútorne vysídlené osoby. Teda tých, ktorí boli nútení odísť zo svojich domovov v dôsledku vojny, prenasledovania či prírodných katastrof, no neprekročili hranice svojej krajiny. Len v susednej Ukrajine sa v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu nachádza až 1,5 milióna vnútorne vysídlených ľudí. František zdôrazňuje, že Ježiš im rozumie. Aj on bol ako malé dieťa donútený utiecť so svojou matkou a sv. Jozefom do Egypta.

Do tohtoročného posolstva zahrnul pápež všetkých, ktorí sú na okraji, opustení, alebo v dôsledku pandémie prežívajú veľkú neistotu. Tá celému svetu umožnila zažiť aspoň zlomok zo situácie, v ktorej sa vnútorne vysídlení ľudia ocitajú neustále. Práve oni nám dávajú príležitosť stretnúť Ježiša, aj keď je „našim očiam ťažké ho vidieť, pretože jeho šaty sú otrhané, nohy zašpinené, telo zranené a ich jazyk neschopný hovoriť naším jazykom.“

František poukazuje na dôležitosť zapojiť migrujúcich ľudí do života spoločnosti, aby sa mohli rozvíjať. „Niekedy nám totiž náš vlastný impulz ľuďom slúžiť, bráni vidieť ich skutočné kvality a bohatstvo osobnosti“. Pozeráme na nich len ako na núdznym potrebujúcich pomoc. Ak ich chceme skutočne podporiť, musíme im dať priestor a zapojiť ich takým spôsobom, ktorý im umožní stať sa tvorcami vlastnej budúcnosti.

Autor: Mária Viglašová, Koordinátorka advokačných aktivít projektu MIND (Slovenská katolícka charita)