Darujte 2% Charite (2023 test) | Slovenská katolícka charita
           
               

Darujte 2% Charite (2023 test)

Pre neziskový sektor sú 2 percentá z daní veľmi dôležitý príjem, bez ktorého si nevieme plniť svoje poslanie. Vďaka Vašej podpore budeme môcť pokračovať v dlhodobej a citlivej pomoci, ktorou predchádzame životu na ulici, zabraňujeme detstvu bez vzdelania a živoreniu na pokraji ľudskej dôstojnosti. 

Zmiesť chudobu zo sveta nie je možné, my však veríme, že každý život a každý úsmev sa počíta. A rovnako aj Vaše 2 %. Pridajte sa k našej pomoci a poďme spoločne meniť osudy ľudí na miestach, kde len zdanlivo niet východiska.

Ďakujeme! Vďaka vašej podpore môžeme byť blízko pri človeku.

Slovenská katolícka charita získala v roku 2021 vďaka Vašim 2% z daní – 40 000 € na pomoc ľuďom v núdzi