Hodnoty a poslanie

Hodnoty a poslanie

pridal: charita | dátum: 4. februára 2018 | kategória:

Naším poslaním je byť blízko pri človeku. Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie.

 

Poslanie charity

 •  Našim cieľom je účinne pomáhať každému človeku v núdzi.
 • Chceme oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.
 • Konkrétnou službou človeku v núdzi chceme vydávať svedectvo lásky v duchu evanjeliového odkazu
 • Povzbudzujeme spoločnosť, aby sa stala citlivou na problémy ľudí vo svojom okolí
 • Snažíme sa vychovávať, lebo ten kto prijme pomoc, často sám nadobudne schopnosť pomáhať
 • Zasahujeme tam, kde sa „roztrhla“ štátna sociálna sieť
 • Presadzujeme zákonodarstvo v prospech núdznych
 • Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami chceme byť zárukou demokracie v našom štáte
 • Svojou činnosťou chceme byť prejavom života cirkvi a prispievať k duchovnej obnove spoločnosti
 • Snažíme sa oživovať dnešný uponáhľaný spôsob života duchom spolupatričnosti a úprimnej lásky
 • Byť blízko pri človeku

Naše hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z kresťanskej tradície a z takmer 100-ročnej histórie SKCH. Chceme nimi zaručiť najvyššiu možnú a nám dosiahnuteľnú kvalitu starostlivosti o ľudí v núdzi, zaručiť racionálne využívanie prostriedkov od darcov a zároveň prejavovať vďačnosť všetkým darcom, ktorí podporujú našu prácu. Je to len pár nasledujúcich slov, ale každé by sa dalo rozvíjať…

 • Záujem o každého človeka v núdzi
 • Holistický (komplexný) prístup v starostlivosti o človeka v núdzi
 • Ľudskosť
 • Empatia
 • Triezve uvažovanie a konanie
 • Transparentné používanie vašich darov
 • Účinná pomoc

Komu pomáha charita

 • Diecézne charity pomáhajú opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, migrantom a utečencom, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi.
 • Sekretariát Slovenskej katolíckej charity koordinuje národné projekty a činnosť diecéznych charít v právnej, mediálnej a zahraničnej oblasti a organizuje humanitárnu i rozvojovú pomoc.