Kategória

Výzva

7. jan 2020

Aktuality

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: SLUŽBY MARKETINGOVEJ A REKLAMNEJ AGENTÚRY

Výzva je vyhlásená obstarávateľskou organizáciou: Slovenská katolícka charita, so sídlom: Kapitulská 308/18, 814 15 […]

29. nov 2019

Výzva

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky:„SLUŽBY MARKETINGOVEJ A REKLAMNEJ AGENTÚRY“