Rešpektujúca komunikácia | Slovenská katolícka charita

Rešpektujúca komunikácia

ZMENA: Tento kurz bude prebiehať ONLINE.

Naučte sa poznávať seba samého, porozumieť konaniu druhých, a tak vedieť efektívne a úctivo komunikovať.

O kurze

Nenásilná komunikácia – koncepcia Marshalla B. Rosenberga – umožňuje každému, kto chce, prežívať život v jeho plnosti. Pomáha účinne predchádzať konfliktom a nedorozumeniam. Používaním rešpektujúcej komunikácie na pracovisku prispievate k vytváraniu úcty k druhým aj k sebe.

Cieľ kurzu

 • porozumieť vlastným reakciám v konflikte
 • rozpoznať a pomenovať vlastné pocity
 • porozumieť vlastnému hnevu
 • identifikovať sa s vlastnými potrebami
 • nadviazať vzťah s ostatnými cez empatickú komunikáciu
 • uvedomiť si zmysel rešpektujúcej komunikácie
 • ako počúvať, čo je „za“ slovami
 • ako prijať od druhých kritiku 
 • ako vyjadriť nesúhlas
 • ako nájsť radosť vo vyjadrení vďačnosti
 • ako obnoviť dôveru v seba a iných

Trénerka: Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej komunikácie, emocionálnej inteligencie

Termín: 7.10.2021
Miesto: ONLINE
Univerzitné pastoračné centrum, Žilinská cesta 1644/21, 03401, Ružomberok
Poplatok za kurz:
charitní zamestnanci – 18 €
ostatní – 36 €

Máme ešte posledné voľné miesta, prihláste sa:

V prípade použitia klasickej prihlášky Vás prosíme o jej zaslanie prostredníctvom pošty alebo e-mailu na:

Slovenská katolícka charita
Viera Prokopcová
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Mobil : +421910842600
Email: ttc(zavinac)charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Slavomira Mergel
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850
Tel: +43 / (0)1 / 376 02 15
Email: office(zavinac)caritas-rundumbetreut.at

Platobné údaje:
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

ZMENA: Tento kurz bude prebiehať ONLINE.