Prihlasovací formulár | Slovenská katolícka charita

Prihlasovací formulár

  Prihlás sa ONLINE

  Vyberte kurz

  Validácia podľa Naomi FeilPrípadové štúdieTipy na aktivizáciu ľudí s demenciouMožnosti vlastnej obrany pri výkone starostlivostiKinestetika v opatrovateľskej službe (základný kurz)Aktivizácia a zamestnávanie ľudí s demenciou
   

  Prosíme, aby ste poplatok za kurz uhradili na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

  IBAN: SK1911000000002923845748
  BIC (SWIFT): TATRSKBX
  Variabilný symbol: 63241
  Správa pre prijímateľa: názov kurzu + Vaše meno

  Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 10 dní pred konaním kurzu.

  Prihlásený uchádzač môže svoju účasť na kurze zrušiť písomne (e-mailom) alebo telefonicky. Podmienky pre stornovanie účasti na kurze, resp. vrátenia poplatku za kurz sú nasledovné: Zrušenie účasti viac ako 10 dní pred konaním kurzu – vrátenie 100% z uhradenej sumy za kurz, zrušenie účasti menej ako 10 dní pred konaním kurzu – bez nároku na vrátenie uhradenej sumy. Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám.

   

  Overovací email potvrdzuje prijatie Vašej prihlášky. Kontaktujte nás ak ste email neprijali.