Aktuality

Čo máme nové?

Spúšťame nový projekt !

pridal: charita | dátum: 17. septembra 2021 | kategória: Aktuality

POMOC PLANÉTE A MOLDAVSKU

Spúšťame nový projekt s názvom „Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva“ v Moldavsku. Prebiehať bude v obciach Criuleni, Ohrincea a Zolonceri s podporou oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid, a Caritas Czech Republic in Moldova.💡

Prečo práve Moldavsko?

Moldavsko je krajina, ktorá je preťažená nelegálnymi skládkami, čo má vplyv aj na život a zdravie miestnych a v konečnom dôsledku na zdravie našej planéty a nás všetkých.

Kroky projektu:

  • vypracovanie novej stratégie miestneho odpadového hospodárstva a akčného plánu
  • zakúpenie potrebnej techniky a infraštruktúry
  • organizácia aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o udržateľnom systéme odpadov.

Pri implementácii projektu nebudú chýbať ani naši slovenskí odborníci, ktorí sa podelia o svoje odborné znalosti a skúsenosti z oblasti udržateľného rozvoja. S miestnymi zástupcami sa podelíme o naše know-how a v spoločnom dialógu budeme rozvíjať ďalšie riešenia.Veríme, že naše ciele splníme a budeme bližšie k myšlienke trvalo udržateľného rozvoja.

Tak nám držte palce!



Projekt je spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR