Pomoc Ukrajine – zakúpenie zdravotníckeho materiálu | Slovenská katolícka charita


Pomoc Ukrajine – zakúpenie zdravotníckeho materiálu

pridal: wp-dev | dátum: 2. marca 2016 | kategória: Aktuality

Minulý týždeň navštívil sekretariát Slovenskej katolíckej charity (SKCH) ukrajinský kňaz Ivan Shemet z farnosti Sv. apoštolov Petra a Pavla z obce Minaj pri Užhorode. Hoci sa Minaj nachádza na západnej Ukrajine blízko mesta Užhorod, ktoré je len niekoľko kilometrov od slovenských štátnych hraníc, aj tu vnímajú ozbrojený konflikt, ktorý stále pretrváva na východe Ukrajiny. Z východnej časti krajiny totiž do západných regiónov už utieklo takmer 1,4 milióna ľudí, ktorí sa stali tzv. vnútorne presídlenými osobami, čiže utečencami vo svojej vlastnej krajine. Títo ľudia často utekali len s minimom svojich vecí a preto sú odkázaní na pomoc zo strany komunít, v ktorých momentálne žijú.

Okrem potreby postarať sa o ľudí na úteku, je taktiež dôležité zabezpečiť zdravotnícky materiál, ktorý chýba v mnohých nemocniciach na východe Ukrajiny, ktoré ošetrujú aj ľudí, ktorí boli ranení prebiehajúcimi bojmi. Ako bližšie uviedol manažér pre rozvojovú a humanitárnu pomoc SKCH, Hugo Gloss „cieľom stretnutia bolo rozšírenie našej pomoci obyvateľom Ukrajiny, ktorí sú zasiahnutí konfliktom na východe krajiny. Keďže im chýba zdravotnícky materiál, Slovenská katolícka charita vyčlenila 2 000 Eur práve na nákup predmetov, ktoré náš ukrajinský partner určil ako najpotrebnejšie.“

„Slovenská katolícka charita sleduje vývoj situácie a veríme, že podpísanie Dohody Minsk 2, na ktorej sa dohodli predstavitelia Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska, konečne prinesie ukončenie ozbrojených stretov na východe Ukrajiny a následne vytvorí priestor pre tak potrebnú pomoc zasiahnutému civilnému obyvateľstvu,“ priblížil Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Ďalej informoval, že „okrem toho plánujeme vyslanie nášho monitorovacieho tímu do rôznych oblastí Ukrajiny, aby sme vedeli vyhodnotiť situáciu priamo na mieste a následne mohli zrealizovať projekty, ktoré poskytnú efektívnu pomoc konkrétnym ľuďom v núdzi.“

Doteraz SKCH vďaka štedrosti darcov a v spolupráci so svojimi partnermi pomohla obyvateľom Ukrajiny, ktorí boli zasiahnutí ozbrojeným konfliktom na východe krajiny, zabezpečením hygienických potrieb, potravín, šatstva a obuvi, vybavením mobilných ambulancií obväzovým a zdravotníckym materiálom pomocou pri školení ukrajinských odborníkov v oblasti psychologického poradenstva. Do budúcnosti zvažujeme vyhlásenie ďalšej materiálnej a finančnej zbierky a taktiež máme v úmysle zriadiť na Ukrajine mobilnú poľnú kuchyňu. Aj preto budeme naším darcom vďační za ich ďalšiu podporu, či už vo forme materiálnej, finančnej alebo modlitbovej pomoci.