Humanitárna pomoc vysídleným osobám z Náhorného Karabachu

Popis projektu:

Projekt zameraný na rýchlu reakciu na núdzové situácie pomohol 557 vysídleným domácnostiam v regióne Gegharkunik. V rámci projektu boli identifikované cieľové domácnosti a poskytované potravinové a hygienické balíčky. Aktivity zahŕňali školenia na SPHERE štandardy, prípravu registračných nástrojov a overovanie zoznamov príjemcov. Projektový tím overil zoznamy príjemcov a uskutočnil registráciu domácností prostredníctvom návštev v domácnostiach. Tento osobný prístup zabezpečil, že pomoc efektívne a účinne dosiahla tých, ktorí ju najviac potrebovali. Beneficienti dostali poukážky na nákup potravín a hygienických potrieb v hodnote 15 000 AMD (cca 35€) na člena rodiny. Príjemcovia dostali poukážky namiesto priamej pomoci, čo im umožnilo nakupovať potraviny a hygienické potreby podľa vlastných potrieb. Táto metóda poskytla flexibilitu a dôstojnosť vysídleným domácnostiam, umožňujúc im vybrať si, čo najviac potrebujú. Potravinové a hygienické balíčky boli distribuované rodinám, ktoré nemohli využiť systém poukážok, nedokázali si samy nakúpiť. Každá poukážka mala hodnotu približne 35 eur a distribúcia bola prispôsobená veľkosti rodiny, aby bola zabezpečená spravodlivá pomoc​ Projekt tiež poskytoval psychosociálnu podporu, vrátane individuálnych a skupinových stretnutí. Dôraz bol kladený na zlepšenie duševného zdravia a zvládanie stresu u vysídlených osôb. Osobitná pozornosť bola venovaná deťom, pričom boli organizované skupinové stretnutia na riešenie ich psychologických potrieb. Tieto sedenia pomohli deťom vyrovnať sa s ťažkosťami pri adaptácii a so strachom súvisiacim s vojnou, čo výrazne zlepšilo ich pohodu​. Projekt bol úspešný aj v mapovaní a prepojení príjemcov na iné organizácie poskytujúce pomoc. Príjemcovia dostali odporúčacie karty a boli usmernení, ako získať ďalšiu pomoc, čo viedlo k tomu, že 78 rodín dostalo pomoc od iných organizácií. Aktivity pokračovali aj v rámci monitorovania a hodnotenia spokojnosti príjemcov.