Vzdelávanie pre deti palestínskych utečencov (tábor Dbayeh, Libanon)

Názov projektu: Vzdelávanie pre deti palestínskych utečencov (tábor Dbayeh, Libanon)
Miesto implementácie: 
Utečenecký tábor Dbayeh, Beirút, Libanon
Obdobie podpory projektu: september 2015 – júl 2016
Počet príjemcov pomoci: 
20 detí + ich rodinní príslušníci
Suma na podporu projektu: 17 390 EUR

Utečenecký tábor Dbayeh v blízkosti Bejrútu vznikol v roku 1952 pre Palestínčanov, ktorí utiekli pred ozbrojeným konfliktom v Galilei. Momentálne v tábore žije už štvrtá generácia utečencov, ktorí sa živia príležitostnými prácami. Počas občianskej vojny v Libanone bola zničená miestna škola a tak deti navštevovali školy v okolí tábora. Počas dochádzania mestskou dopravou do škôl však boli viackrát obťažované a preto ich rodičia odmietali púšťať mimo tábor.

Projekt preto pokrýva náklady spojené so súkromnou dopravou pre deti z ekonomicky najslabších rodín s cieľom zabezpečiť im možnosť vzdelania. Okrem dopravy projekt zabezpečuje doučovanie, školské pomôcky a materiálne vybavenie, vďaka ktorému môžu deti chodiť do školy.

Vďaka zabezpečeniu školských pomôcok, školného, obuvi, šatstva, doučovania a transportu do a zo školy môžu deti z najchudobnejších rodín palestínskych utečencov chodiť do školy a tak mať nádej na lepšiu budúcnosť, ako ich rodičia a tým predchádzať vzniku tzv. „stratenej generácie.