Podpora detí utečencov vo vzdelávaní (Libanon)

Názov projektu: Podpora detí utečencov vo vzdelávaní
Miesto implementácie: Libanon (pohraničná oblasť so Sýriou)
Obdobie podpory projektu: január 2016 – jún 2016
Počet príjemcov pomoci: 300 detí + ich rodinní príslušníci
Suma na podporu projektu: 40 000 EUR

Cieľom projektu bola podpora detí utečencov a ich rodín, ktorí museli z dôvodu prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu opustiť svoju domovskú krajinu a ostali žiť v pohraničnej časti hraníc medzi Libanonon a Sýriou. V spolupráci s Caritas Libanon sme prostredníctvom spoločného projektu umožnili 300 deťom utečencov navštevovať miestne základné školy a tak predchádzať vzniku tzv. stratenej generácie – čiže generácie detí, ktorým nebolo umožnené získať základné vzdelanie.

Do rodín detí boli distribuované hygienické a potravinové balíčky a balík oblečenia, vďaka ktorým mohli rodičia ušetrené finančné prostriedky investovať do pokrytia nákladov spojených so školskou dochádzkou svojich detí. Okrem toho 160 najviac zraniteľných študentov dostalo príspevok 100 USD na školné.