Podpora v štúdiu pre deti palestínskych utečencov

Názov projektu: Podpora v štúdiu pre deti palestínskych utečencov
Miesto implementácie: Utečenecký tábor Dbayeh, Bejrút, Libanon
Projektový partner: Little Sisters of Nazareth
Počet príjemcov pomoci: 20 detí + ich rodinní príslušníci
Suma na podporu projektu: 20 150 EUR

Situácia v krajine: Utečenecký tábor Dbayeh v blízkosti Bejrútu vznikol v roku 1952 pre Palestínčanov, ktorí utiekli pred ozbrojeným konfliktom v Galilei. Momentálne v tábore žije už štvrtá generácia utečencov, ktorí sa živia príležitostnými prácami. Počas občianskej vojny v Libanone bola zničená miestna škola a tak deti navštevovali školy v okolí tábora. Počas dochádzania mestskou dopravou do škôl však boli viackrát obťažované a preto ich rodičia odmietali púšťať mimo tábor.

Predstavenie projektu: Projekt preto pokrýva náklady spojené so súkromnou dopravou pre deti z ekonomicky najslabších rodín s cieľom zabezpečiť im možnosť vzdelania. Okrem dopravy projekt zabezpečuje doučovanie, školské pomôcky a materiálne vybavenie, vďaka ktorému môžu deti chodiť do školy.

Vďaka zabezpečeniu školských pomôcok, školného, obuvi, šatstva, doučovania a transportu do a zo školy môžu deti z najchudobnejších rodín palestínskych utečencov chodiť do školy a tak mať nádej na lepšiu budúcnosť, ako ich rodičia a tým predchádzať vzniku tzv. „stratenej generácie.

Aktuálna situácia je ešte ťažšia tým, že v krajine prepukla ekonomická kríza, veľa ľudí prichádza o prácu, bankové prevody von z krajiny sú obmedzené, dovoz viacerých tovarov sa brzdí a preto nás sestry o to viac žiadajú o pomoc. 

Informácie o projektovom partnerovi: S projektovým partnerom – ženskou rehoľnou komunitou Malých sestier z Nazaretu spolupracujeme od roku 2015, kedy KBS prvýkrát podporila projekt zameraný na študijnú podporu detí z chudobných rodín sumou 17 390 EUR. Aktuálne prebieha podpora 20 detí na prebiehajúci akademický rok v hodnote 19 500 EUR.