Projekty

V rámci našich humanitárnych projektov sa snažíme pomáhať ľuďom v núdzi, ktorí sa stali obeťami prebiehajúcich ozbrojených konfliktov. Pomoc smerujem na Ukrajinu a do regiónu Blízkeho východu. Naša pomoc reflektuje potreby konkrétnych komunít utečencov alebo vnútorne vysídlených osôb (IDPs), čiže ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy, no ostali vo vlastnej krajine.