Studne pre obce Hatarah a Bagera

Názov projektu: Podpora rozvoja obcí Hatarah a Bagera vďaka zabezpečeniu udržateľných zdrojov pitnej vody a školeniam
Lokálny partner: Shingala Azad NGO
Počet príjemcov pomoci: 20950
Doba implementácie: 1.10.2022 – 30.9.2023
Suma na podporu projektu: 200 000 eur

Miestni obyvatelia (15 000 ľudí) majoritne jezídskej obce Hatarah, ktorá sa nachádza 50 kilometrov od mesta Mosul na ninevských pláňach, museli v roku 2014 opustiť svoje domovy zo strachu pred terorom Islamského štátu, ktorý ohrozoval mnoho okolitých obcí a miest a ich samotných. Obyvatelia sa mohli po ústupe Islamského štátu v roku 2015 navrátiť do svojich domovov a okrem toho poskytli útočisko 1 500 vnútorným vysídlencom utekajúcim pred prenasledovaním Deash. Celkovo sa tak počet obyvateľov navýšil, avšak infraštruktúra, ktorá zabezpečuje v obci pitnú vodu, pozostáva len zo štyroch studní, ktoré majú viac ako 40 rokov a ich technológia je už technicky zastaraná a výdatnosť vodného vrtu nie je pre obyvateľov obce dostačujúca. Studne vysychajú, mnohokrát je ich voda aj závadná.

Podobný scenár sa odohráva aj v obci Bagera, ktorá sa nachádza 25 km od mesta Duhok, ktorá je špecifická kohabitáciou troch náboženských skupín (kresťania, jezídi a moslimovia) a jej pôvodní obyvatelia prijali v roku 2014 viac ako 450 vnútorných vysídlencov, čím sa celkový počet obyvateľov obce navýšil na počet 4450 osôb. Pitnú vodu v obci zabezpečuje 1 studňa postavená pred 36 rokmi, tu dochádza k stálemu poklesu hladiny vody z dôvodu nízkej hĺbky existujúceho vrtu. Ďalšie dve zo studní v tejto obci nespĺňajú hygienické normy pre použitie na účely pitnej vody, tieto studne sú používané iba na zavlažovanie pri pestovaní poľnohospodárskych plodín. Všetky tieto studne sú už technicky nespoľahlivé pre spôsob ich výstavby a nie sú schopné dodávať zvýšenému počtu obyvateľov obce dostatočné množstvo vody.

Projekt je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

Nedostatok pitnej vody v obciach Hatarah a Bagera ich obyvatelia riešia kupovaním jednorázových plastových nádob s “balenou” pitnou vodou alebo sú závislí od dodávok pitnej vody z cisternového vozidla, z ktorého si následne prečerpávajú vodu do malých vodných nádrží zvyčajne umiestnených na strechách svojich obydlí. Nákup jednorazových plastových obalov a spaľovanie fosílnych palív pri rozvoze vody predstavujú ekologickú záťaž pre životné prostredie a prípradný výpadok služieb cisternového vozidla s pitnou vodou predstavuje hlavne pre zraniteľných obyvateľov obce vážne komplikácie.

Partneri: