Aktuality

Čo máme nové?

V charitnej záhrade sme oslavovali Svetový humanitárny deň

pridal: charita | dátum: 26. augusta 2022 | kategória: Irak

Stovky ľudí naplnilo charitnú záhradu v Bratislave na Kapitulskej a “ochutnalo“ našu pomoc núdznym z a na Ukrajine, v Moldavsku, Iraku, Sýrií a Libanone. Bolo úžasné spoločne sa stretnúť a rozprávať o tom, ako vidíte núdznych a pomoc Slovenskej katolíckej charity utečencom na Slovensku a v zahraničí.

V záhrade sme chceli návštevníkom priblížiť cestu utečenca po prekročení hraníc a miesta, kde môžu stretnúť charitných pracovníkov. V súčasnosti je to najmä 24 centier podpory, ktoré pomáhajú Ukrajincom v integrácií. Pozvanie do diskusie humanitárnych pracovníkov s utečencami prijali Tony Frič zo Spišskej katolíckej charity, Šárka Petrová z organizácie Shingala Azad a dve odídenkyne z Ukrajiny, pôsobiace v Centre Solidarity, ktoré zriaďuje Bratislavská arcidiecézna charita. Všetkým ďakujeme za svedectvo a zdieľanie ich skúseností z rýchlej a adresnej pomoci.

Občerstvenie ako káva, iracký čaj, pravý ukrajinský boršč, sladký koláčik a dokonca aj program ako výstava fotiek, detský spev či spomínaná diskusia boli len prostriedkom k tomu, aby sme stretli človeka. To platí rovnako na hraniciach pri humanitárnej kríze aj v taký poloupršaný piatok na charitnej záhrade.

Veríme, že takýchto stretnutí zažijeme čoraz viac a spolu budeme šíriť dobro, lásku a túžbu pomáhať.

📸Vďaka Katke sa po našej záhrade môže prejsť aj dnes. Smelo do toho! My sa už tešíme na ďalšiu akciu.

Podujatie sme organizovali aj s podporou od SlovakAid.