Manažér/manažérka pre interné vzdelávanie

Manažér/manažérka pre interné vzdelávanie

pridal: charita | dátum: 29. januára 2019 | kategória:

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: 1. marec 2019

Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok – 20 hod./týž.

Mzda: 500,- € brutto (0,5 úväzok)  a ďalšie benefity

 

Rámcová náplň práce:

 • zabezpečuje vzdelávaciu činnosť zameranú na rozšírenie a doplnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov Slovenskej katolíckej charity (SKCH) a diecéznych charít (DCH)  v spolupráci s oddelením ľudských zdrojov a vedúcimi sekcií
 • vykonáva organizačnú a koordinačnú činnosť zameranú na plánovanie vzdelávania, jeho personálne zabezpečenie a spoluprácu s lektormi, ďalšími vzdelávacími inštitúciami a mimovládnymi organizáciami a externými spolupracovníkmi
 • pripravuje analytické podklady pre potrebu doškoľovania zamestnancov SKCH a DCH na všetkých úrovniach
 • iniciatívne navrhuje metódy a postupy ako dosiahnuť potrebnú úroveň vedomostí a skúseností zamestnancov a dobrovoľníkov SKCH a ako ich prehlbovať
 • organizačne zabezpečuje a realizuje vzdelávanie zamestnancov pre potreby SKCH a DCH
 • pripravuje podklady na ročný plán vzdelávania v rámci SKCH
 • v oblasti vzdelávania navrhuje formy spolupráce s orgánmi štátnej správy, školskými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami
 • vyvíja fundraisingové aktivity na zabezpečenie financovania vzdelávania

 

Požiadavky na zamestnanca:

 • vzdelanie VŠ
 • prax a skúsenosti so vzdelávaním dospelých
 • skúsenosť s prácou v neziskovom sektore
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, PowerPoint)
 • flexibilita, kreativita, výborné komunikačné a organizačné zručnosti
 • vysoké pracovné nasadenie

 

Stručná charakteristika organizácie: 

Slovenská katolícka charita je cirkevná organizácia, ktorá združuje 10 arcidiecéznych a diecéznych charít. Prostredníctvom svojich zariadení pomáha na Slovensku ľuďom v núdzi. Realizuje tiež viaceré zahraničné projekty zamerané ma humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, podáva pomocnú ruku obetiam obchodovania s ľuďmi a viac ako 20 rokov podporuje vzdelávanie detí v siedmych krajinách sveta prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. SKCH je členom Caritas Europa a tiež medzinárodnej siete Caritas Internationalis, ktorá združuje 165 národných charít po celom svete.

 

Informácie o výberovom konaní: 

Ak Vás táto pracovná ponuka zaujala, zašlite nám štruktúrovaný životopis, motivačný list a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na adresu danisova(zavinac)charita.sk do 20. febtuára 2019.

Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

 

Kontaktné údaje: 

Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava,

tel.: +421 2 5443 1506, web: www.charita.sk