O kampani

Milí naši priatelia a dobrodinci,

v roku 2018 je to už po siedmy raz, kedy sa spájame na podporu detí v Afrike. Od prvej Pôstnej krabičky pre Afriku v roku 2011 sme spolu prešli už dlhú cestu. Na začiatku sme založili malé centrum pre HIV pozitívne deti v Ugande. Dnes Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - tak sa naše dielo volá - dennodenne ponúka komplexnú starostlivosť 54 chlapcom a dievčatám a zároveň vďaka projektu Adopcia na diaľku® sprostredkováva pomoc pre ďalších 500 detí v okolitých dedinkách. Centrum ďalej rozširujeme a zariaďujeme, aby naše deti, ktoré postupne dorastajú, boli čo najlepšie pripravené do života.

V roku 2016 sa nám podarilo spustiť projekt kultúrneho centra v rwandskom pútnickom meste Kibeho pre 43 detí v predškolskom veku, ktoré predtým svoje dni trávili na ulici. Vďaka nemu majú pravidelnú stravu, prístup k hygiene, majú sa kde bezpečne hrať a učia sa základným vedomostiam, aby boli pripravené, keď začnú chodiť do školy. Koncom roka 2017 sme spolu s miestnou komunitou začali výstavbu škôlky s dvojnásobnou kapacitou.

Toto všetko sa podarilo len vďaka vám – vašej finančnej podpore, vašim modlitbám a ochote mladých dobrovoľníkov zo Slovenska zdieľať svoje talenty a voľný čas s deťmi v Ugande a Rwande. Veľmi si vážime vašu pomoc a veríme, že spoločne budeme stáť pri deťoch a podporovať ich aj tento rok.

S úctou

Erich Hulman
generálny sekretár SKCHTvárou siedmeho ročníka kampane Pôstna krabička pre Afriku je 7-ročné dievča Gladys z Ugandy

Gladys má 9 súrodencov. Sedem je už dospelých a majú vlastné rodiny. Gladys vychováva otec Thomas spolu s dvoma ďalšími dcérami. Matka zomrela. Thomas je roľníkom. Pestuje kukuricu, zemiaky a kasávu. Zároveň vypomáha miestnemu kňazovi ako katechéta. V lete niekto podpálil dom Gladysinej rodiny. Našťastie sa im pred požiarom podarilo utiecť. Rodina sa musela presťahovať do dočasného bývania v nemocnici. Dedinčania však pomáhajú Thomasovi a spoločne stavajú nový dom. Gladys chodí do školy Adjumani Central. Aj napriek všetkému, čím si v poslednom čase prešla, sa jej v škole darí a je usilovná a dobrá žiačka. Vo voľnom čase rada umýva riad a pomáha v domácnosti. Okrem toho sa rada hrá s deťmi zo susedstva. V škole má 2 priateľky, Dole a Hadzala, ktoré sú moslimky. Jej obľúbený predmet je matematika, rada sčítava čísla. Keď vyrastie, chcela by byť pilotkou lietadla
Kde pomohli dary zo zbierky 2017

Vďaka štedrosti darcov sme v rámci verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku 2017 vyzbierali 256 tisíc eur. Čistý výnos zbierky bol použitý na:
Hudobné CD ako darček

Deti v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie pripravovali ďakovné prekvapenie pre podporovateľov. Keďže milujú tanec a spev, nahrali sme s nimi CD pravých afrických rytmov priamo z nášho centra zo severu Ugandy. CD je súčasťou tohtoročnej obálky.

O svojich dojmoch z nahrávania hovorí Ján Tkáč, zodpovedný za hudobnú réžiu CD Dar lásky:
„Ako hudobný pedagóg pracujem s deťmi z rôznych prostredí – z dobre situovaných rodín, z obyčajného sídliska či z rómskej osady. Možnosť zažiť stretnutie s deťmi z tak odlišnej kultúry bola pre mňa od prvého momentu veľmi príťažlivá. Chcel som vidieť, ako vnímajú hudbu, ako ju cítia a čo pre nich znamená. Inými slovami, bola to pre mňa nová pedagogická výzva, ktorá mi priniesla cenné skúsenosti a verím, že veľa radosti tým, ktorí si nahrávku vypočujú.“

Projekt podporili:
Generálny partner: Partner: Mediálni partneri:
Grafobal KRPA Slovakia Konzervatívny denník Postoj Mesačník Cesta Katolícke noviny Tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska Zoznam.sk TV LUX Rádio Lumen Vyveska.sk Kresťanská literatúra, hudba a video
Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava
www.charita.sk
info@charita.sk
tel.: +421-2-5443 1506,
+421-2-5443 2503