Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

pridal: charita | dátum: 8. februára 2018 | kategória:

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Jeho náplňou je podporovanie získavania a výmeny informácii najmä v rámci charity, poskytovanie podpory pre Odborné kolégiá Slovenskej katolíckej charity(SKCH).

Jeho súčasťou je aj podporovanie ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja pracovníkov SKCH.

Časť projektu tvorí podpora pre vzdelávanie budúcich pracovníkov a získanie kvalifikácie, za účelom ich ďalšieho uplatnenia v sociálnych službách, najmä v opatrovateľskej starostlivosti.

Train to Care

Od roku 2014 ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) vzdelávacie programy pod názvom Train to Care. Ďalšie vzdelávanie je určené pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich s CRZB a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity ako aj pre zamestnancov diecéznych a arcidiecéznych charít na Slovensku. Projekt Train to Care pokračuje aj v roku 2020. Viac informácii >>

Kurz opatrovania

Program je určený širokej verejnosti a zameriava sa na uchádzačov ktorí chcú pôsobiť v opatrovateľskej službe. Vhodný môže byť aj pre zamestnancov sociálnych služieb, či zamestnancov iných profesií, ktorí sa chcú kvalifikovať na pozíciu opatrovateľa. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!