Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie | Slovenská katolícka charita

Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

Všetky jesenné termíny kurzov pre opatrovateľky boli kvôli opatreniam spojeným s ochranou zdravia pred COVID-19 zrušené.

Aktuálne pripravujeme novú ponuku kurzov na rok 2021, kde ponúkneme nové témy pre rozvoj opatrovateliek/opatrovateľov a pracovníkov sociálnych zariadení.

„Validácia mi otvorila oči ako vnímať emócie môjho klienta a čo je najdôležitejšie, že ho dokážem pochopiť a spolu s ním tieto emócie aj spracovať.“ 

Oľga

účastníčka kurzu

„Odporúčam každej opatrovateľke, aby sa zúčastnila kurzov hlavne o demencii, aby lepšie vedeli pochopiť správanie pacientov a tým im aj správne vedeli pomôcť.“

Lýdia

účastníčka kurzu

Lektorky vzdelávacích programov:

PaedDr. Mária Čunderlíková – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte
Mgr. Mária Wirth, PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku
Alena Kubeš – kinestetická trénerka
Patricia Dobriková, Phd.et. Phd., Doc. Phdr. Mgr. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity.

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Poznámka! Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška, dostatočný odstup, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19). Ak by ďalší vývoj situácie s COVID19 ovplyvnil organizáciu kurzov, budeme Vás včas informovať.

Vzdelávacie programy pod názvom Train to Care ponúka Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Rundum Zuhuse betreut (CRZB) od roku 2014.

Kontakt: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našu kolegynku Vieru Prokopcovú na ttc(zavinac)charita.sk