Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávanie

pridal: charita | dátum: 8. februára 2018 | kategória:

Projekt Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania bol zriadený za účelom vytvorenia širšieho zázemia pre ďalší rozvoj a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, poskytovanie podpory pre diecézne charity, a napomáhanie pri zvyšovaní kvalifikácie a odbornosti pracovníkov.

Jeho náplňou je podporovanie získavania a výmeny informácii najmä v rámci charity, poskytovanie podpory pre Odborné kolégiá Slovenskej katolíckej charity(SKCH).

Jeho súčasťou je aj podporovanie ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja pracovníkov SKCH.

Časť projektu tvorí podpora pre vzdelávanie budúcich pracovníkov a získanie kvalifikácie, za účelom ich ďalšieho uplatnenia v sociálnych službách, najmä v opatrovateľskej starostlivosti.

 

Train to Care

Program Train to Care ponúka kurzy na podporu zdravia a prevencie pre samostatných opatrovateľov/ky, ktorí sa venujú 24 hodinovému opatrovaniu v Rakúsku. Tieto kurzy sú v slovenskom jazyku. Lektormi kurzov sú skúsení a vysoko kvalifikovaní experti zo Slovenska a Rakúska. Viac informácii >>

 

Kurz opatrovania

Program je určený širokej verejnosti a zameriava sa na uchádzačov ktorí chcú pôsobiť v opatrovateľskej službe. Vhodný môže byť aj pre zamestnancov sociálnych služieb, či zamestnancov iných profesií, ktorí sa chcú kvalifikovať na pozíciu opatrovateľa. Absolvovaním tohto kurzu splnia účastníci potrebné kvalifikačné požiadavky Zákona č. 448⁄2008 o sociálnych službách.

 

Akreditované vzdelávanie

Slovenská katolícka charita (SKCH) ponúka akreditované vzdelávanie, ktoré je primárne určené zamestnancom zariadení pre seniorov, ADOS, terénnej opatrovateľskej služby, ale aj rodinným príslušníkom, ktorí sa v domácom prostredí starajú o ťažko chorých a umierajúcich, prípadne o príbuzných trpiacich demenciou.