Kinestetika v opatrovateľstve | Slovenská katolícka charita

Kinestetika v opatrovateľstve

O kurze

Vedeli ste o tom, že okrem klasických piatich zmyslov má každý z nás aj zmysel pre pohyb, tzv. kinestetický zmysel? A že tento zmysel môžeme využiť aj pri práci s ľuďmi, ktorých pohybové schopnosti sú obmedzené? Na kurze sa budeme venovať rozličným zákonom pohybu a naučíme sa ich využívať aj pri práci s našimi klientmi. Keď sa naučíte lepšie zohľadniť pohybové možnosti a zdroje klientov v každodenných aktivitách, získate väčšiu istotu pri presune klientov s obmedzenou pohyblivosťou. Tieto vedomosti vám zároveň umožnia zachovať si vlastné zdravie a znížiť bolesti alebo napätie v chrbtici. Viac informácií o kurze.

Po kurze získate osvedčenie o absolvovaní základného kurzu Kinestetika od Rakúskej Kinestetickej spoločnosti. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti absolvovať ďalšie nadstavbové kurzy v oblasti kinestetiky. Ďalšie informácie nájdete na: www.kinaesthetics.at

Kurz pozostáva z dvoch častí. Je potrebné absolvovať obidve.

Cieľ kurzu

  • získať základu konceptu kinestetiky – používať koncepty, aby účastníci lepšie porozumeli svojim vlastným činnostiam
  • spoznať význam vlastného aktívneho pohybu v oblasti zdravotných a učebných procesov
  • naučiť sa navrhnúť takú každodennú podporu, aby sa klienti mohli pri pohybe aktívne zúčastňovať
  • zvýšiť vlastnú schopnosť pohybovať sa a prispôsobovať sa, a tým znižovať vlastnú a klientovu fyzickú záťaž
  • podporovanie jedinca napriek jeho obmedzeniu, aby aj tak naďalej mohol čo najviac samostatne ovplyvňovať svoje vlastné zdravie a aktívne sa podieľať na utváraní kvality vlastného života

Metodika kurzu

  • rozvoj konceptov založených na vlastnej telesnej skúsenosti a skúsenostiach s účastníkmi
  • štúdiom ľudskej aktivity z rôznych pohybových perspektív s využitím kinestetických konceptov
  • špecifické, praktické aplikácie z oblasti práce s klientom
  • reflexia skúsenosti s pohybom a jeho významu a plánoval prevod do praxe,založené na využití pracovného zošita a domácej úlohy
  • samostatná reflexia účastníkov vlastnej praxe

Trénerka: Alena Kubeš, akademická lektorka pre zdravotnú starostlivosť, trénerka Kinestetiky 2.stupňa

Termíny: 1. časť – 10. – 11.9.2020, 2. časť – 5. – 6.11.2020
Miesto: Spišská Kapitula, Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 3, 053 04, Spišské Podhradie
Poplatok za kurz: V súčasnosti ponúkame kurzy za príspevok 30,- Eur namiesto 40,- Eur za každý deň kurzu.

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom kurzu na bankový účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 210
Správa pre prijímateľa: Vaše meno + názov kurzu + miesto konania kurzu

Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku.

Prihláška na kurz:
Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu na:

Slovenská katolícka charita
Viera Prokopcová
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Tel. +421 / (0) / 2 5443 1506
Mobil : +421/(0)910-842-600
Email: ttc(zavinac)charita.sk

Caritas Rundum Zuhause betreut
Anca Iordache
Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850
Tel: +43 / (0)1 / 376 02 15
Email: office(zavinac)caritas-rundumbetreut.at">office(zavinac)caritas-rundumbetreut.at