Train to Care

Train to Care

pridal: charita | dátum: 21. júna 2018 | kategória:

Demencia a aktivizácia seniorov so zameraním na opatrovateľstvo

Viac o kurze tu

„Páčila sa mi prezentácia témy demencie – všetko bolo veľmi dobre a zrozumiteľne vysvetlené, vyzdvihujem cvičenia pamäte“ (účastník kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

„Kurz odporúčam – oceňujem vzdelanosť a rozhľadnosť pani lektorky a jej dokonalé vysvetlenie choroby  a priebehu všetkých štádií demencie.“ (účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

 

Validácia podľa Naomi Feil v opatrovateľskej činnosti

Viac o kurze tu

„Validácia mi otvorila oči ako vnímať emócie môjho klienta a čo je najdôležitejšie, že ho dokážem pochopiť a spolu s ním tieto emócie aj spracovať“  (Oľga, účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci roku 2018)

„Odporúčam každej opatrovateľke, aby sa zúčastnila kurzov hlavne o demencii, aby lepšie vedeli pochopiť správanie pacientov a tým im aj správne vedeli pomôcť“ (Lýdia P.,účastníčka kurzu v Dolnom Smokovci v roku 2018)

 

Zdravá výživa seniorov(1-dňový kurz)

Viac o kurze tu

„Som spokojná s obšírnymi informáciami a s diskusiou na konkrétne situácie z našej profesionálnej praxe“ (účastníčka kurzu Bratislave v roku 2017)

„Najviac sa mi páčilo podanie prednášky, diskusia, zdieľanie a obohatenie zdravej výživy.“ (účastníčka kurzu Bratislave v roku 2017)

 

Základy opatrovateľskej činnosti (1-dňový kurz)

Viac o kurze tu

 

Program Train to Care 2018 na stiahnutie TU

 

Lektorky vzdelávacích programov:

PaedDr. Mária Čunderlíková – odborná riaditeľka Centra Memory v Bratislave, odborníčka na demenciu a trénerka pamäte

Mgr. Mária Wirth, PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku

PhDr. Anna Michňová – lektorka SZU v Banskej Bystrici

 

Prihláška Train to Care 2018 na stiahnutie TU

Vyplnenú záväznú prihlášku je možné zaslať poštou na adresu: Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, Bratislava 814 15 alebo mailom na adresu: ttc(zavinac)charita.sk.

Viac informácii je možné získať na adrese ttc(zavinac)charita.sk alebo na telefónnom čísle +421 910 842 600.

 

Výška poplatku je 16,00 € za deň kurzu pre opatrovateľky a opatrovateľov spolupracujúcich s CRZB a pre zamestnancov Slovenskej katolíckej charity. Pre ostatných opatrovateľov je poplatok 44€ za deň kurzu a 64€ za deň pre kurz Validácia podľa Naomi Feil.

Náklady na ubytovanie, dopravu a stravu si hradia účastníci sami!

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť na účet Slovenskej katolíckej charity:

IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Variabilný symbol: 210

Do správy pre prijímateľa uviesť: názov kurzu + meno účastníka + miesto konania

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 910 842 600 alebo na mailovej adrese ttc(zavinac)charita.sk

 

Caritas 24-hodinové opatrovanie je špičkou!

Organizácia Caritas 24-hodinové opatrovanie obsadila 1. miesto v teste Spolku pre informovanosť spotrebiteľov (VKI).

Vo svojom časopise „Spotrebiteľ 12/2018“ ohodnotil spolok VKI organizáciu Caritas 24-hodinové opatrovanie známkou „veľmi dobre“. To znamená, že v teste dosiahla 85 zo 100 percentuálnych bodov. Toľko bodov doteraz nedosiahla žiadna z testovaných agentúr. Caritas 24-hodinové opatrovanie sa tým umiestnila na prvom mieste.

Viac info tu a na stránke VKI (nemecky).