Aktuality

Čo máme nové?

12. mar 2020

Dobrovoľníci

„Toto miesto ma učí, ako dôležité je žiť v prítomnosti.“

V septembri 2019 som odcestovala ako dobrovoľníčka na 6 mesiacov do Ugandy. Bývala […]

40 mladých z Južného Sudánu sa vyučilo za stolárov či krajčírky

V utečeneckom tábore Pagarinya na severe Ugandy sa nám podaril malý zázrak […]

25. feb 2020

Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita otvára deviaty ročník Pôstnej krabičky

Celonárodnú zbierku Pôstnej krabičky organizuje Slovenská katolícka charita (SKCH) už deviaty rok. […]

Vaša pomoc mení životy

Slovenská katolícka charita prevádzkuje v Afrike vďaka podpore slovenských darcov dve detské centrá. V Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande sa staráme o zraniteľné siroty a polosiroty s HIV. V Rwande prevádzkujeme Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti, škôlku pre 106 detí. Všetky pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, takmer polovicu tvoria Pygmejovia, ktorí sú často vylučovaní na okraj spoločnosti. Jednou z úloh centra je tak okrem vzdelávania ich zrovnoprávnenie s ostatnými.