Rwanda – Kultúrne Centrum sv. Vincenta

Kultúrne centrum sv. Vincenta Pallotti je slovenská škôlka na juhu Rwandy v meste Kibeho. Navštevuje ju 75 detí vo veku od 4 do 6 rokov. Všetky pochádzajú z veľmi chudobného prostredia, často majú len jedného rodiča, sú podvyživené a trpia rôznymi kožnými chorobami z nedostatočnej hygieny či zlej stravy.

Centrum deťom poskytuje základné predškolské vzdelanie. Chlapci a dievčatá sa oboznamujú s prvými anglickými slovíčkami, nadobúdajú základné hygienické návyky, dostávajú výživnú stravu a centrum im zároveň ponúka priestor, kde sa môžu hrať a vytvárať väzby.

Takmer polovica z detí sú Pygmejovia. Členovia tohto kmeňa, ktorí sú všeobecne známi pre svoj malý vzrast, tvoria v Rwande menej než jedno percento populácie a mnohokrát žijú v zlých podmienkach vylúčení na okraj spoločnosti. Jednou z úloh centra je tak okrem vzdelávania ich zrovnoprávnenie s ostatnými.

Slovenská katolícka charita realizovala rozvojové projekty vo rwandskom meste Kibeho v spolupráci so sestrami Pallotínkami (Sestry katolíckeho apoštolátu) od roku 2015. Na začiatku našej spolupráce Charita prispievala finančnými prostriedkami na aktivity sestier a vysielala dobrovoľníkov do zdravotného strediska, ktoré v meste sestry prevádzkujú . Práve vďaka kontaktu s miestnymi obyvateľmi naši dobrovoľníci zistili, že v Kibeho chýba miesto, kde by malé deti zo sociálne slabších rodín mohli zmysluplne tráviť čas, kým ich rodičia pracujú.

Na základe tejto potreby sme nadviazali spoluprácu s otcami Pallotínmi, ktorí na mieste podobne pôsobia a vďaka ich ochote a obetavej práci našich dobrovoľníčok sme 23. mája 2016 mohli oficiálne otvoriť Kultúrne centrum sv. Vincenta.

Cieľom aktivít centra je začať poskytnúť deťom pravidelnú stravu a základy vzdelania – v Rwande totiž deti nastupujú na základnú školu s tým, že písať, čítať a počítať už majú vedieť. Poplatky v súkromnej materskej škole sú však pre mnohé rodiny privysoké, a preto sa ich deti počas dňa túlajú po uliciach alebo žobrú. Okrem pravidelnej stravy a základného vzdelania majú deti taktiež čas na spoločné hry, učia sa hygienickým návykom a spoznávajú aj svoju kultúru – v centre sa im totiž venujú miestne učiteľky, s ktorými spolupracujú naši dobrovoľníci.

Prevádzka detského centra v Rwande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

Sledujte aktivity našich projektov aj na Facebooku

Pozrite si krátky film o projekte v Rwande

Prispieť na kampaň Pôstna krabička pre Afriku môžete tu

Prihláste sa do nášho newslettera