Zberné miesta | Slovenská katolícka charita
                           

Zberné miesta

Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Zbierku školských pomôcok a teda aj priamo školákov na Slovensku môžete podporiť aj na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.


           

Zberné miesta


Banská Bystrica

Dom pre núdznych
Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
Ľubica Salyova
048/423 03 46
dpn@charitabb.sk
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00

Pedagogická fakulta UMB
Ružová 13, vrátnica v hlavnej budove
048/44 64 111
pondelok - piatok: 7:30 - 18:00
väčšie množstvo prosíme konzultovať mailom na pr.pdf@umb.sk
alebo telefonicky na +421 48 446 4920


Bardejov

Denný stacionár Bardejov
L. Berku 199
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00


Bratislava

Centrum solidarity
Jasovská 6 (na terase)
0910 842 995
utorok, streda, piatok: 12:00 - 16:00

Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6
02/442 50 374
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00

Slovenská katolícka charita
Kapitulská 18
02/5443 1506
pondelok - piatok: 9:00 - 16:00

Dom Quo Vadis
Veterná 1
pondelok - štvrtok: 15:00 - 21:00 piatok: 15:00 - 22:00 nedeľa: 17:30 - 21:30

Centrum rodiny
Bazovského 6
0944 834 313
1. jún: 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00 v iné dni po dohode


Brezno

CHSC Najsvätejšej Trojice Brezno
M.R.Štefánika 32
0915 238 822
charita.brezno@gmail.com
denne: 08:00 - 13:00


Čadca

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 1987/4
041/432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00


Dunajská Streda

Farská charita Dunajská Streda
Bacsákova 5
0904 644 950
telefonický dohovor


Hlohovec

OZ SAMARIA Hlohovec
Železničná stanica
0911 132 828
samaria.centrum@gmail.com
streda: 17:00 - 17:30, prípadne telefonický dohovor


Hrnčiarovce nad Parnou

Farská charita Hrnčiarovce nad Parnou
Hrnčiarovce nad Parnou
0918 373 841
telefonický dohovor


Humenné

Denný stacionár sv. Jána Krstiteľa
Kukorelliho 1498/10
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00

Sklad solidarity a Sociálne centrum Humenné
Štefánikova 1525/29
057 77 56 993
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Kezmarok

ADOS Kežmarok
Tvarožianska 2490/16
0904 501419
alzbeta.buzekova@caritas.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 14:00


Košice

Arcidiecézna charita Košice
Masarykova 19
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00

Dom pokojnej staroby
Južná trieda 2
pondelok - piatok: 8:00 - 16:00

Špecializovaná poradňa
Bočná 2
pondelok - piatok: 8:00 - 11:30

Dom sv. Lazara
Slovenskej Jednoty 25
0911 711 357
eparchialnacharitakosice@gmail.com
pondelok – piatok: 9:00 - 17:00

Košická Nová Ves

Krízové centrum pre matky s deťmi
Poľná 1
055/6714 594
pondelok - piatok: 8:00 - 16:00 hod.


Lendak

Denný stacionár Lendak
Kostolná 51
0904 501 419
alzbeta.buzekova@caritas.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 14:00


Levoča

ADOS Levoča
Námestie Majstra Pavla 49
0904 501 421
dana.ontkocova@caritas.sk
pondelok - piatok: 8:00 - 16:30


Lipany

Komunitné centrum Lipany
Kapitána Nálepku 19
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00


Liptovský Mikuláš

ADS Liptovský Mikuláš
Belopotockého 1
0904 501 418
jana.trnovska@caritas.sk
pondelok - štvrtok: 7:00 - 15:00, piatok od 7:00 do 12:00 hod.


Martin

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24
043/427 06 51
dchkristof.mt@gmail.com
pondelok - piatok: 7:00 - 14:00


Michalovce

Charitatívno - sociálne centrum
Okružná 3657
pondelok - piatok od 8:00 - 15:00


Nitra

CHSC Nitra
Samova 4
0907 734 048
gabriela.trubiniova@gmail.com
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Nové Mesto nad Váhom

Farská charita Nové Mesto nad Váhom
Palkovičova 23
0948 090 984
charitanm@centrum.sk
telefonický dohovor


Pezinok

Centrum pre rodinu
Farská 7
0911 331 534
telefonický dohovor


Piešťany

Centrum pomoci človeku Piešťany
Andreja Hlinku 41
0910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
pondelok, streda, piatok: 10:00 - 13:00, prípadne telefonický dohovor


Poprad

Predajňa Caritas
Alžbetina 372/5
0910 842 725
knihkupectvo.PP@caritas.sk
pondelok - piatok: 8:00 - 16:00


Považská Bystrica

Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa
Nám. SNP 1451/61
Mgr. Katarína Zemančíková
042/436 11 53, 042/436 11 46
dchd.pb@gmail.com
pondelok - piatok: 8:00 - 16:00


Prešov

Sociálne centrum Prešov
Pod Táborom 33
051/ 772 37 52
sc.presov@gkcharita‐po.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Centrum GKCH Prešov
Hlavná 2
0910 842 034
rajniakova@gkcharita‐po.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Rožňava

Diecézna Charita Rožňava
Kósu-Schoppera  141/22
+421 58 44 31 663
roznava@charitaroznava.sk
počas celého týždňa


Ružomberok

ADOS Charitas
Majere 5
0904 501 417
jana.fulova@caritas.sk
3. štvrtok v príslušnom mesiaci: 8:00 - 11:00


Predajňa Caritas
Mostová 1342/23
0904 382 740
knihkupectvo.RK@caritas.sk
pondelok - piatok: 8:30 - 16:30


Sabinov

Charitný dom sv. Rafaela
Ul. 17. novembra 8
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00


Sačurov

Dom sv. Simeona
Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov
Mgr. Madarová
057/44 32 195
domsvsimeona@gkcharita-po.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Sereď

Farská charita Sereď
Novomestká 3022
0908 179 610
charitasered@gmail.com
po telefonickej dohode


Snina

ADOS Charitas Snina
Budovateľská 9
0904 738 534
ados.snina@gkcharita-po.sk
po telefonickej dohode

Denný stacionár Snina
Nám. Jána Pavla II. 2059
pondelok - piatok: 08:00 - 15:00


Spišská Nová Ves

Denný stacionár SNV
Slovenská 30
0911 442 599
vladislava.polomova@caritas.sk
pondelok - piatok: 10:00 - 14:00


Spišská Stará Ves

ADOS Charitas
Štúrova 508/66
0910 842 657
dana.spisiakova@caritas.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 14:00


Stará Ľubovňa

Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Štúrová 5
052/23 88 304
domsvanny@gkcharita-po.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00

ADOS Charitas
Nám. Generála Štefánika 6
0904 501 420
iveta.tinathova@caritas.sk
pondelok - piatok: do 15:30


Stropkov

Komunitné centrum Stropkov
Mlynská 724
pondelok - piatok: 8:00 - 15:00


Svidník

SC a Dom sv. Faustíny Svidník
Pavlovičova 8
054/ 752 40 93
domsvfaustiny@gkcharita‐po.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00


Topoľčany

Farská charita bl. sestry Zdenky
Farský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika, 95501 Topoľčany
Ing. Margita Kováčiková
0902 210 402
termín: 19.06. - 30.06.2017, 14.08. - 31.08.2017, pondelok - streda - piatok: 16:00 - 18:00 hod.


Trenčín

Rodinné centrum Južanček
Kyjevská 3183, 911 03 Trenčín - sídlisko Juh
Mária Machová
0910 686 078
pondelok a streda: 09:00 - 12:00, 15:00-18:00, utorok a štvrtok: 15:00 - 18:00


Trnava

Špitálik - komunitná kaviareň
Hlavná 43, Trnava
0948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 18:00


Trstená

DCHSF Trstená
Zápotočná 569/14
0904 224 320
anna.parcova@caritas.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 16:00


Údol

Denný stacionár Údol
Údol č.55
0910 842 657
dana.spisiakova@caritas.sk
pondelok - piatok: 9:00 - 14:00


Veľké Kostoľany

Farský úrad Veľké Kostoľany
Kanižská 194/55 922 07
033/ 778 11 12
telefonický dohovor


Veľký Meder

Farská charita Veľký Meder
Sv. Štefana 24
0903414665
telefonický dohovor


Žilina

Diecézna charita Žilina
Vysokoškolákov 1758/3
Mgr. Zuzana Kupčuliaková
041/723 12 34, 0915 887 164
pondelok - piatok: 9:00 - 15:00