Projekty

Emergency appeal

Projekt Emergency Appeal reaguje na nepredvídané okolnosti a katastrofy vo svete. Do projektu sme sa zapojili po vypuknutí vojny na Ukrajine. Jednotlivé arcidiecézne a diecézne katolícke charity postupne vytvorili 25 integračných centier, pričom niektoré fungovali už pred vznikom projektu, teda ešte pred májom 2022. Charitná sieť na Slovensku sa do projektu zapojila po prvýkrát a zároveň sa jednotlivé diecézne charity na Slovensku spojili do vzájomnej spolupráce. Po prvýkrát totiž pracujú na spoločnom projekte, ktorý ich prepojil do širšej vzájomnej pomoci v oblasti integrácie.

UNHCR