Novinky

Čo máme nové?

17. júna 2011

Aktuality

SKCH ďakuje spoločnosti Samsung Electronics LCD Slovakia

foto z odovzdania daru generálnemu sekretárovi SKCH Radovanovi Gumulákovi v priestoroch spoločnosti […]

17. júna 2011

Aktuality

Naše mesto 2011 v Sklade solidarity

Fotografie z podujatia Naše mesto 2011, v rámci ktorého pomáhali firemní dobrovoľníci […]

17. júna 2011

Aktuality

CHARITA POMÁHA V OBCI PÍLA PRI ODSTRAŇOVANÍ NÁSLEDKOV POVODNE

foto:archív BACH Bratislavská arcidiecézna charita poskytla v spolupráci s SKCH okamžitú materiálnu […]

13. júna 2011

Aktuality

FIREMNÍ DOBROVOĽNÍCI VYMAĽUJÚ CHARITNÝ SKLAD SOLIDARITY DO VESELA

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa rozhodla zapojiť do podujatia firemného dobrovoľníctva Naše […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

10. júna 2011

Aktuality

Live simply and in solidarity! Ži jednoducho a solidárne!

Tento slogan sprevádzal dvojdňový (8. – 9. 6. 2011) medzinárodný seminár zameraný […]

7. júna 2011

Aktuality

Humanitárne organizácie upresňujú informácie o sľúbenej pomoci pre obyvateľov obce Nižná Myšľa

foto: Michal Fulier Organizácie Človek v ohrození, Člověk v tísni – Slovensko, […]

6. júna 2011

Aktuality

SKCH na Festivale Lumen 2011

V sobotu 4.6.2011 sme navštívili Festival Lumen v Trnave. SKCH sa aj […]

2. júna 2011

Aktuality

SKCH prednášala na školách

Slovenská katolícka charita si dáva za cieľ robiť spoločenskú osvetu o potrebách […]