Správy z užhorodského gréckokatolíckeho seminára

2Na Ukrajine spolupracujeme aj s dvoma seminármi. Jedným z nich je Užhorodská gréckokatolícka bohoslovecká akadémia bl. Teodora Romžu. Rektor seminára, o. Petro Pavlo Beresh nám zaslal správy, ako sa bohoslovcom, ktorí tam študujú, darí. V správe nájdete aj kúsok histórie zo začiatkov založenia seminára, aktuality z ich bežného života, trocha štatistiky, no aj poďakovanie za pomoc zo Slovenska. Slováci aktuálne pomáhajú 35 bohoslovcom z tohto seminára. Ich štúdium môžete podporiť ľubovoľným príspevkom na bankový účet v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6340. Za vašu pomoc a angažovanosť pre týchto vysokoškolských študentov ďakujeme. V prípade, ak by ste chceli podporiť vzdelávanie konkrétneho bohoslovca, môžete si aktuálne na diaľku adoptovať študenta z ternopiľského seminára. Prihlásiť sa dá on-line na http://www.charita.sk/adopcia/?page_id=523&krajina=Ukrajina , alebo cez PRIHLASKA_Ukrajina, kontaktná osoba: Martina Borčíková, adopcianadialku.ukrajina@charita.sk . Originál správy z Užhorodu v slovenskom jazyku (o. P. P. Beresh študoval na Slovensku), nájdete tu: Pokračovať v čítaní

 

Úspešnou vďaka podpore zo Slovenska

1_SheralV sérii „20 rokov Adopcie na diaľku®“ vám prinášame príbeh indického dievčaťa, ktoré dostalo vďaka darkyni zo Slovenska šancu na plnohodnotný život. Sheral Shruti sa narodila 4.4.1990. Pochádza z hinduistickej rodiny. Jej otec bol alkoholik, zvykol týrať a zneužívať svoje deti, matka odišla od rodiny. Sheral bola nájdená ako 5-ročná opustená na ulici. Miestny kňaz, vidiac jej žalostnú situáciu, odporučil tento prípad sestre Marii Goretti Quadros, ktorá sa starala o núdzne deti. Ona ju priviedla do Domova Maria Vianney. Sheral tam ostala až  do skončenia svojich štúdií. Bola pokrstená a stala sa kresťankou. Tešila sa, že našla nový domov v spoločnosti detí a sestier Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov (SRA). Bola tam šťastná a čoskoro zabudla na všetky prežité trpké momenty. Jej život nadobudol celkom inú podobu, keď získala pocit šťastného detstva, rodinného tepla a príležitosť študovať. Jej adoptívna mama zo Slovenska jej dlhodobo poskytovala podporu pre štúdium, čím jej  pomohla dosiahnuť úspešnú kariéru i dobre platené zamestnanie. Po štúdiu mikrobiológie Sheral získala tituly na univerzitách v Mangalore a v Bangalore, kde je aj zamestnaná v spoločnosti Anthem Biosciences ako výskumná pracovníčka v odbore mikrobiológie. Pokračovať v čítaní

 

Pestré fotky z Ugandy

11_n

V Ugande máme dobrovoľníka Martina, ktorý pomáha v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Centrum poskytuje sociálnu a zdravotnú starostlivosť deťom, ktoré stratili jedného alebo obidvoch rodičov kvôli chorobe AIDS. V Ugande pomáhame financiami z verejnej zbierky, no aj finančnými darmi od slovenských darcov, ktorí sú zapojení v Adopcii na diaľku®. Za Vašu pomoc ďakujeme. Deti, ktoré  majú sily, pomáhajú aj s menšími prácami v záhradke a okolo domu. Fotografie si môžete pozrieť tu:  Pokračovať v čítaní

 

Hádaj, čo som našiel

2_VNa Slovensku je tento zvyk menej rozšírený, ale v niektorých oblastiach ho poznáme tiež. Ukrajinskí obyvatelia prežívajú v týchto dňoch veľkonočné obdobie. (Veľkú noc slávia podľa juliánskeho kalendára, čo je tohto roku neskôr, ako sme slávili my na Slovensku). Z tohto veľkého sviatku, no aj z rôznych veľkonočných zvykov, či hier sa tešia aj deti. V ukrajinskom detskom domove v Bortnykoch je už tradičnou aktivitou hľadanie veľkonočných kraslíc ukrytých v tráve. Kraslice sú symbolom nového života a práve tu, táto symbolika naberá ešte hlbší význam. Detský domov dáva totiž nádej na nový život najmä sirotám a polosirotám, ktoré kvôli ťažkým životným okolnostiam, našli bezpečné prostredie a novú rodinu v tejto nenápadnej dedinke. Pracovníci domova zabezpečujú deťom komplexnú starostlivosť: od jedla, ošatenia, bývania, psychologickej pomoci (mnohé deti prežili traumy a prichádzajú sem s poruchami správania), až po individuálne vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Z hier, ktoré pre nich v tomto čase pracovníci domova pripravili, sa tešili najmä najmladšie deti. Okrem kraslíc, bolo v tráve, ako je na jednej z fotiek vidieť, aj nečakané prekvapenie a to ježko, ktorý sa zatúlal do ich záhrady. Deťom, ktoré žijú v tomto detskom domove, môžeš pomôcť jednorazovým alebo pravidelným finančným darom aj ty. Bankový účet v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol 6306. Za tvoju pomoc a angažovanosť pre tieto deti ďakujeme. Viac fotografií si môžete pozrieť tu:

Pokračovať v čítaní

 

Mongh sa stala televíznou reportérkou aj vďaka pomoci zo Slovenska

Foto_1Vo Vietname podporujú slovenskí darcovia 189 detí a študentov. Od jednej z bývalých študentiek Mongh Nghi Nguyen Thi, ktorá úspešne ukončila vzdelávanie a našla si prácu, sme dostali milý list a pekné poďakovanie za pomoc s jej štúdiom. Prinášame vám celé znenie jej listu (preklad z anglického jazyka, originál je oskenovaný pod textom): „Milí adoptívni rodičia, volám sa Mongh Nghi Nguyen Thi, som v kontakte s Caritas Long Xuyen (Vietnam). Od roku 2011 som dostávala štipendium od Slovenskej katolíckej charity. Koncom roka 2015 som ukončila štúdium na Univerzite sociálnych a humanitných vied v HCM City a získala som titul „bakalár umenia“. Teraz sa mi podarilo získať profesionálnu prácu a stala som sa reportérkou TV stanice v Can Tho City. Pokračovať v čítaní