Ďakujeme za to, že ste!

srdce_pozdravTakýto krásny pozdrav nám prišiel z Kazachstanu. Veľké, farebné srdce, ktoré vyrobili kazašské deti, nás milo prekvapilo a úprimne potešilo. Vždy sme veľmi vďační za pozitívnu spätnú väzbu, či už od našich koordinátorov spoza hraníc, alebo aj od vás, našich darcov a podporovateľov. Srdce ukrýva tieto slová, ktoré patria najmä vám všetkým, ktorí kazašským deťom pomáhate: „Ďakujeme za to, že ste!“ O našu radosť z originálneho pozdravu sa chceme preto podeliť s vami všetkými cez túto foto-momentku a k vďačnosti za vašu pomoc núdznym sa pridávame aj my, pracovníci projektu Adopcia na diaľku®.

 

 

Jesenný foto-pozdrav: Babie leto v Bortnykoch

2Jeseň zavítala aj na Ukrajinu. V detskom domove v dedinke Bortnyky sa chlapci tešia z príjemného babieho leta. Domáce jablká či hrozno vylepšia náladu každému. Slnečné dni prajú futbalu aj rôznym hrám. Chlapci sa však okrem športu zapájajú aj do domácich prác, ktorých po lete majú na dvore aj v záhradke neúrekom. Primerane veku pomáhajú so zberom zeleniny,  napríklad cibule, cvikly, zemiakov, hrabaním lístia, či oberaním ovocných stromov. Takéto aktivity pomáhajú deťom postupne vytvárať si aj pracovné návyky a preberať zodpovednosť za povinnosti, ktoré sú im zverené. Každý z nich tak podľa svojich schopností a veku prispieva i k budovaniu vzťahov a súdržnosti. Spoločné zážitky a vzájomná pomoc pri jednotlivých prácach  utužujú aj ich kolektív. Nie sú sirotinec, ale rodina. Podpor tieto deti pravidelným finančným darom v ľubovoľnej výške. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Pomôcť môžeš aj zdieľaním článkov na sociálnej sieti facebook. Ďakujeme, že ti na nich záleží. Viac fotografií: Pokračovať v čítaní

 

Vietnamskí rybári prichádzajú o živobytie a ich rodiny sa dostávajú do núdze

1_rodinaV našom projekte sú zaradené aj deti z vietnamskej diecézy Vinh. Obyvatelia tejto oblasti čelia každý rok mnohým katastrofám. Sú tu často cyklóny, prívalové dažde, záplavy, a následne zosuvy pôdy. V uplynulých dňoch bolo stretnutie pracovníkov Caritas Vietnam s obyvateľmi tejto oblasti. Väčšina z nich sa živí rybolovom. Kritickým problémom sú aj toxické odpady, ktoré spôsobujú znečistenie vôd a životného prostredia. Mnoho ľudí na pobreží tak prichádza o živobytie. Zhoršujú sa možnosti rybolovu. Rybári strácajú príjem a nevedia uživiť svoju rodinu a zabezpečiť deťom vzdelávanie (školné, školské pomôcky, cestovné do školy…). Dostavajú sa tak do núdze a  veľkých ťažkostí. Z tejto oblasti zaraďujeme preto do Adopcie na diaľku® ďalšie deti. Prihlásiť sa môžete priamo on-line, alebo požiadať o prihlášku na adopcianadialku.vietnam@charita.sk , kontaktná osoba: Z. Pekaríková, projektová koordinátorka. Za vašu pomoc vietnamským deťom ďakujeme.     

 

Haitské deti potrebujú tvoju pomoc. Zapoj sa

Beth_HaitiSlovenská katolícka charita prostredníctvom svojho projektu Adopcia na diaľku® podporuje vzdelávanie chudobných a sociálne vylúčených detí  už 20 rokov. Jednou z krajín, kde pôsobíme, je Haiti. Haiti patrí stále k najchudobnejším krajinám sveta. Do pomoci núdznym deťom sa môžeš zapojiť aj ty. Od 10. októbra začíname opätovne prijímať prihlášky pre túto krajinu. Na Haiti spolupracujeme najmä s Kongregáciou malých sestier sv. Terezky, ktorá sa venuje sociálne slabším vrstvám. Prevádzkujú školy pre chudobné deti, ktoré by inak ostali bez možnosti vzdelávať sa, nakoľko ich rodičia nemajú finančné prostriedky na zaplatenie školného. Sestry neodmietajú nikoho a prijímajú aj tých najnúdznejších. Pôda na Haiti je v mnohých oblastiach veľmi neúrodná, a aj keď sa rodiny snažia uživiť poľnohospodárstvom, úroda je často veľmi slabá. Rodičia tak nevedia deťom zabezpečiť primeranú stravu, ani štúdium. Cez náš projekt preto prioritne podporujeme vzdelávanie haitských detí (zabezpečenie školného, školských pomôcok a školských uniforiem), ako aj zlepšenie ich výživy a zdravotnej starostlivosti. Do Adopcie na diaľku® sa môžeš zapojiť on-line priamo na našej webovej stránke www.adopcianadialku.sk , alebo vyžiadaním prihlášky cez e-mail: adopcianadialku.haiti@charita.sk , kontaktná osoba: Z. Pekaríková, projektová koordinátorka. Za tvoju pomoc núdznym deťom ďakujeme.  

 

Aj takto vyzerá „teambuilding“

deti_teambildingNa fotografii sú ukrajinskí chlapci, ktorí žijú v detskom domove v dedinke Bortnyky. Našli tu bezpečné prostredie a spolu vytvárajú svoju novú rodinu. Okrem školských povinností, sa vždy nájde čas aj na záľuby a tak spolu môžu zažívať pekné chvíle detstva, aké mnohí z nich predtým nemali. Táto milá momentka ukazuje, že ruku k dielu môže priložiť naozaj každý, ak sa chce. Aj takéto nezabudnuteľné chvíle budujú ich vzájomné vzťahy a dávajú im zažiť, že naozaj našli priateľov a rodinu.