Staň sa svetlom nádeje pre indické deti

India je krajinou, kde nič nie je samozrejmosť. Ani ľudská dôstojnosť, ani vzdelanie, ani detstvo. Aj keď ako ľudská spoločnosť robíme veľké kroky vpred v oblasti rôznych technológií, v medicíne, či v skúmaní vesmíru, predsa každodenný kúsok chleba nemá žiaľ ani v dnešnej dobe každé dieťa. India je štátom, kde tento kritický stav patrí k najvypuklejším. Chudoba indických detí naberá enormné rozmery často už od narodenia. Ak sa dieťa narodí do rodiny, ktorá je extrémne chudobná, dieťa trpí podvýživou a biedu zažíva od prvých dní už ako novorodenec. Veľa indických detí ostáva opustených na ulici, lebo im rodičia nevedia zabezpečiť obživu ani prístrešie. Indické deti, ktoré rodičia napriek veľkej chudobe neopustia, musia väčšinou od ranného veku vykonávať poľnohospodárske činnosti, či  práce v rôznych dielňach alebo v domácnostiach bohatších rodín, aby prežili. Pokračovať v čítaní

 

Diktáty či násobilka: Ako to šlo tebe?

Všetci si pamätáme zo školy najviac asi tie predmety, ktoré sme mali najradšej, alebo naopak tie, ktoré nás najviac trápili. Diktát, či malá alebo aj veľká násobilka trápi veľa deti aj dnes. Tak ako na Slovensku, aj na Ukrajine. Mnohým z nás pomáhali s učením rodičia, starší súrodenci, či spolužiaci. Na Ukrajine však primerané rodinné zázemie nemá každé dieťa, a často ani deti, ktoré sú iba na prvom stupni základnej školy, nemajú nikoho, kto by im s učením pomohol. Domáce úlohy sa tak stávajú bremenom a traumou. Brzdia vzdelávanie a rozvoj dieťaťa, ktoré sa na vyučovanie samo nevie pripraviť a v jeho okolí nie je nik, kto by mu podal pomocnú ruku. Takáto situácia vedia často ukrajinské deti k záškoláctvu a k rizikovému správaniu. Mnohé trávia viac času na ulici ako doma, či v škole. Nechcú byť v triede konfrontované s tým, že nemajú úlohu, nepoznajú dostatočne abecedu a tak pri čítaní kokcú, alebo nevedia, koľko je dva krát dva. Áno, ani to nie je samozrejmosť. Deti v Kolomyji dostali vďaka pracovníkom charitného sociálneho centra šancu, aby nemuseli skončiť ako záškoláci, či prepadnúť z akéhokoľvek predmetu. Pokračovať v čítaní

 

Ďalších 80 haitských detí dostane pomoc

Haiti patrí stále medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Projekt Adopcia na diaľku® realizujeme v tejto krajine šesť rokov. Aktuálne našu pomoc pre deti z tejto krajiny rozširujeme. V uplynulých týždňoch sme prijali do projektu 80 nových detí. Ich dotazníky sme postupne preložili a deti priraďujeme postupne na adopciu slovenským darcom. Týchto 80 chlapcov a dievčat je z oblasti  Cazeau. Životné podmienky haitských rodín, ktoré v tejto lokalite žijú, sú veľmi ťažké. Rodičia nemajú možností stabilnej práce, väčšinou pracujú ako sezónni robotníci pri rôznych prácach, alebo ako nádenníci v poľnohospodárstve. Často pracujú aj deti od útleho veku, aby si zarobili aspoň na jedlo, keďže rodičia ich nevedia uživiť. Pokračovať v čítaní

 

Od ugandských detí sa môžeme stále veľa naučiť

Aktuálne je po celej Ugande realizovaný program očkovania proti meningitíde, ktorá sa vyskytuje hlavne počas obdobia sucha. Všetci do 29 rokov, deti i mladí, sú zaočkovaní zadarmo. Pred pár dňami prišli zaočkovať pracovníci z nemocnice aj naše deti v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Deti, ktoré v centre žijú, sú zasiahnuté vírusom HIV a ochorením AIDS. Na injekcie  a lieky sú zvyknuté. Po očkovaní ruky síce troch štípu, no úsmevy im napriek ich náročným a pre nás aj nepredstaviteľným životným okolnostiam, z tváre nemiznú. Trocha dobrej nálady a nádeje si od nich môžme zobrať aj my. Z vonkajšieho pohľadu máme v Európe „lepší život“ ako ľudia v Afrike, ako je to však v našom vnútri? Vieme aj my rozdávať úsmev, radosť, či nádej, keď je „všetko proti nám“? Od ugandských detí sa môžme stále veľa toho naučiť. Viac fotografií:  Pokračovať v čítaní

 

Spoznaj Anushu

Jedným z indických detí zaradených do adopcie je dievčatko Anusha. Anusha je veľmi bystrá, má dobrú pamäť a je zhovorčivá. Rada sa rozpráva, a ako nám napísala koordinátorka sestra Mária Goretti, SRA, jej otázky „prečo“ a „ako“ nemajú konca. Zaujíma ju všetko, čo sa okolo nej deje. Rada sa hrá s ostatnými deťmi, ako aj so svojou sestrou a bratom. Anusha je veľmi živé dieťa, rada spieva a tancuje. Jej rodina je chudobná. Otec pracuje na poli a venuje sa poľnohospodárskym aktivitám, aby uživil svoju rodinu. Ich život je ťažký, pretože na prácu a obhospodarovanie pozemku využívajú iba jednoduché, pôvodné postupy. Vďaka pomoci slovenských darcov dostala Anusha šancu navštevovať školu. Môže sa tak vzdelávať, a tiež rozvíjať svoje talenty. Pomoc zo Slovenska jej mení život k lepšiemu a dáva jej nádej na primerané detstvo aj budúcnosť. Ďakujeme.