Podpor prázdninový vzdelávací tábor ukrajinských detí

5_male_deckaPrázdniny sú predo dvermi a na leto sa pripravujú aj v detskom domove v dedinke Bortnyky. V spolupráci s týmto detským domovom je do projektu Adopcia na diaľku® aktuálne zapojených 34 detí a tínedžerov. Pracovníci detského domova pre nich pripravujú letný detský  tábor, ktorý bude zameraný na výučbu anglického jazyka. Tábor potrvá dva týždne. Začne 3. júla a skončí 17. júla. Pracovníkom domova budú pomáhať aj viacerí dobrovoľníci. Predpokladané výdavky na realizáciu tábora sú vo výške 450 až 500 Eur. Čo je suma približne 60 centov na jedno dieťa na jeden deň. Pre deti sú okrem anglických lekcií pripravené i hry, tiež zábavné a športové aktivity. Na vzdelávacom tábore sa zúčastnia aj deti, ktoré žijú v obci, kde je tento domov. Predbežnú účasť odhadujú na 60 detí (vrátane detí z domova). Podporiť ich môžeš aj ty ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným darom. Číslo účtu v tvare IBAN je: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom daruješ núdznym deťom kúsok šťastného detstva a pekné prázdninové zážitky. 

 

Nezabudnuteľný Deň detí v Ugande

4Tohtoročný Medzinárodný deň detí mal pre deti z Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande špecifickú príchuť. Vďaka pomoci od darcov projektu Adopcia na diaľku® sa mohli vybrať do národného parku Murchinson Falls. Netreba pripomínať, že pre deti to bola unikátna možnosť, dokonca možno jediná v živote, ako sa dostať na výlet takéhoto typu. Výlet bol vzácny aj tým, že  napriek menším zdravotným problémom pár dní pred odchodom, sa ho mohlo zúčastniť všetkých 43 detí. O organizáciu a bezpečnosť sa obetavo postarali projektoví pracovníci, vychovávatelia, dobrovoľníci a v neposlednom rade aj kuchárky. Pokračovať v čítaní

 

Svetový deň boja proti detskej práci: 168 miliónov ťažkých príbehov

ScanV dnešný deň sa pozornosť širokej verejnosti, organizácií i jednotlivcov upiera na deti, ktoré sú nútené vykonávať detskú prácu. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci. Táto téma sa stala zároveň prvou, ktorou začíname blogovať na webstránke denníka Postoj. Cieľom je informovať o našich aktivitách a upozorniť na dôležité témy týkajúce sa núdznych a chudobných detí aj širšiu verejnosť. O celosvetovom probléme detskej práce, ako aj o našej snahe prostredníctvom podpory vzdelávania chudobných detí eliminovať detskú prácu, sa dozviete viac na blogu denníka Postoj. Na fotografii sú indickí chlapci. India patrí k mnohých krajinám, kde sú na prácu zneužívané milióny detí a to už od veku 5 rokov.

 

Vaša solidarita, dobro a angažovanosť ostávajú v životných príbehoch mnohých detí

Rocenka_fotoPrinášame vám Výročnú správu nášho projektu za uplynulý rok. Nájdete v nej informácie a pestré fotografie o realizácii pomoci v každej krajine. Zachytáva solidaritu, dobro, angažovanosť, ktorú ste prejavili deťom v núdzi. Obsahuje komplexné údaje o našich partnerských organizáciách, no aj príbehy niektorých detí, ktorým vy, slovenskí darcovia obetavo pomáhate. Na jej stránkach si môžete prečítať aj rôzne zaujímavosti o danej krajine, ktoré priblížia život obyvateľov z iného uhla pohľadu. Posledné stránky Výročnej správy 2015 zahŕňajú štatistické dáta o počte krajín a podporovaných detí, ako aj prehľad o našich filmoch, ktoré sme vydali na DVD. Prajeme vám príjemné čítanie a ešte raz úprimne ďakujeme vám všetkým, ktorým nie je ľahostajný život núdznych a chudobných detí. Ďakujeme pravidelným i príležitostným darcom, tým, ktorých  mená poznáme, no aj anonymným, ktorým nie je možne poďakovať adresne.

 

Ukrajinskí bohoslovci pomáhajú chorým, seniorom, hendikepovaným i rodinám v núdzi

1Vzdelávanie je hodnota, ktorá prináša prospech nielen jednotlivcovi, ktorý sa vzdeláva, no aj celej spoločnosti, v ktorej vzdelaní ľudia žijú. Veľký dôraz na štúdium kladie i ternopiľský seminár, s ktorým  rozbiehame spoluprácu od apríla tohto roku. Okrem štúdia je ich prioritou aj pomoc chorým, starším ľuďom a sociálne slabým rodinám. Vďaka vášmu záujmu a pomoci postupne zapájame do nášho projektu študentov teológie z tohto seminára. Študenti sa tam pripravujú na svoje kňazské poslanie a pastoráciu. Väčšina bohoslovcov je zo skromných pomerov, niektorí sú polosiroty. Pre ich rodiny je preto veľkým problémom uhradiť školské poplatky, ktoré sú dosť vysoké. Dôvodom školného je to, že seminár si musí zabezpečiť financie na svoj chod sám, nakoľko Cirkev je na Ukrajine v odluke od štátu. Seminár prijíma aj študentov, ktorí nemôžu školské príspevky zaplatiť a hľadá zdroje a darcov na pokrytie výdavkov. Počas študijných rokov sa bohoslovci venujú aj pastorácii a pomoci núdznym. Navštevujú chorých, chudobné rodiny, seniorov a pomáhajú im s rôznymi aktivitami. Prinášajú núdznym ľudskú a duchovnú podporu, no vykonávajú aj rôzne fyzické práce, ktoré sú pre seniorov, matky, či chorých náročné. Hendikepovaným osobám pomáhajú s integráciou v spoločnosti.

Pokračovať v čítaní