Sestra Magda Cerovská: Kvôli záplavám ostala osada izolovaná, nedoviezli ani chlieb

1V Albánsku spolupracujeme so sestrami Saleziánkami v osade Tale-Bregdet. Krajinu zasiahli pred dvomi týždňami silné dažde. Sestra Magda Cerovská, FMA, nám o situácii napísala: „Nedávne extrémne dažde a búrky sa nevyhli ani Albánsku. Voda odrezala hlavnú cestu, ktorá vedie zo severu na juh. Aj v Tirane bola zablokovaná doprava. Hladina mora sa zdvihla a rýchlo zaplavila aj časť osady Bregdet. Osada má mnohé kanále, do ktorých však okrem odpadu steká aj voda z hôr. Pri silných zrážkach potom špinavá a zapáchajúca voda zaplavuje aj domy v osade. Dažde sužovali osadu súvisle od 6. do 13. novembra. Keď naše deti išli ráno do školy, namiesto cesty našli potok. Niektorým sa podarilo dostať sa až ku škole, ale triedy na prízemí boli zaplavené takmer do výšky 50 cm. Voda zničila lavice, stoličky, celé zariadenie. Na ďalší deň boli školy zatvorené už v celom Albánsku. Pokračovať v čítaní

 

Krásny pozdrav od indického chlapca Stephena

Scan_drak_India_02_12_2016V Indii pomáhajú Slováci cez náš projekt aktuálne viac ako 1 130 deťom. Jedným zo zapojených žiakov, ktorý vďaka pravidelnej podpora slovenského „adoptívneho rodiča“ dostal možnosť vzdelávať sa, je chlapec Stephen. Do adopcie je zapojený cez centrum v Shimoge, s ktorým spolupracujeme pri realizácii pomoci indickým deťom. Aj z tohto centra momentálne prichádzajú materiály pre našich darcov, ktoré priebežne rozposielame do všetkých kútov Slovenska. Stephen má 12 rokov a svojej darkyni poslal takúto nádhernú kresbu. I takýmto spôsobom podporené deti vyjadrujú Slovákom svoju vďačnosť. My sa pripájame tiež, a ďakujeme, že vám život chudobných indických detí nie je ľahostajný.

 

Vietnam prosí o modlitby

1_Dom_detiV uplynulých týždňoch nám prichádzali z Vietnamu veľmi smutné správy. Krajinu postihli počas októbra a novembra povodne. Pracovníci Caritas Vietnam navštívili zasiahnuté lokality v provinciách Quang Binh a Ha Tinh, je to oblasť diecézy Vinh, kde pomáhame vietnamským deťom cez Adopciu na diaľku®. Náš koordinátor z Caritas Vietnam,  Paul Thien Phuoc Le nám napísal: „Zrážky boli také silné, že po dvoch hodinách dažďa hladiny stúpli o dva a pol metra. Pôda presiakla vodou. Mnohé obydlia, záhradky, prístrešky pre dobytok, no aj zvieratá zmietli prúdy vody a riava ich odniesla preč. Desiatky ľudí zomreli.“ Pracovníci Caritas Vietnam pomáhali miestnym obyvateľom aj na základe prognóz počasia nakoľko to bolo možné s budovaním zábran (vrecia naplnené pieskom) na ochranu obydlí pred prívalmi vody. Pomáhal každý, kto vládal: seniori, rehoľné setry i deti.  Po prvej vlne záplav, prišla ďalšia. Rovnako ničivá. Najchudobnješí obyvatelia Vietnamu žijú v drevených prístreškoch. Tieto jednoduché obydlia nemali pred ničivou vodou šancu. Voda ich buď zničila, odniesla alebo ostali zaplavené vodou a bahnom. „Dochádza k zosuvom pôdy, niektoré časti dedín zmizli pod vodou, cesty sú neprístupné, mnoho ľudí je nezvestných,“ dodáva ďalej Paul Thien Phuoc Le. Caritas Vietnam pomáha naďalej a ostáva v týchto ťažkých chvíľach po boku najnúdznejších. Každý e-mail od Paula Thien Phuoc Le končí prosbou: „Prosím, modlíte sa za obete tejto strašnej katastrófy.“ Pokračovať v čítaní

 

Spev ukrajinských bohoslovcov rozozvučal charitné múry i naše srdcia. Pozrite si videá

3_SKCH_UBADnes sme mali na Slovenskej katolíckej charite (SKCH) vzácnu návštevu. Archim. otec Petro Pavlo Beresh, PhD.,  rektor užhorodského seminára, navštívil Slovensko a pri tejto príležitosti sme sa dnes stretli v Bratislave v priestoroch SKCH. Boli s ním aj niekoľkí ukrajinskí bohoslovci, ktorí študujú na Užhorodskej gréckokatolíckej bohosloveckej akadémii blahoslaveného Teodora Romžu. Je to seminár, ktorý patrí do eparchie (diecézy) otca biskupa Mons. Milana Šášika, CM a spolupracujeme s nimi cez náš projekt. Slovenskí darcovia podporujú aktuálne vzdelávanie a duchovnú formáciu 35 bohoslovcov z tohto seminára. Bohoslovci, ktorí SKCH navštívili, študujú v štvrtom ročníku a ako sme zistili, rozvíjajú aj veľké talenty. V našich priestoroch zazneli na chvíľu ich spevy, ktoré rozozvučali nielen múry SKCH, ale najmä naše srdcia. Vypadli nám i slzy dojatia, pretože tieto duchovné spevy sú naozaj predovšetkým modlitbou a ich hĺbka sa dotýka azda každého. Od otca rektora zazneli tiež slová prianí pre Slovákov aj pracovníkov Slovenskej katolíckej charity, aby sme prežili záver roka i Vianočné sviatky s Božím požehnaním, v zdraví, šťastí a v Božej prítomnosti. Spevy bohoslovcov si môžete vypočuť aj vy na priložených videách, ktoré vznikli pri dnešnom milom stretnutí. Pokračovať v čítaní

 

Vzdelanie mení životy indických detí aj dospelých: Pomôž indickým deťom študovať

1_IndiaProjekt Adopcia na diaľku® sme začali realizovať pred 20 rokmi. K prvým krajinám kam pomoc zo Slovenska smerovala, patrila India (spolu s Bosnou a Hercegovinou).  V Indii Slováci pomáhajú dodnes. Aktuálne je z tejto krajiny do projektu adopcie zapojených 1 127 detí a mladých. Vďaka slovenským darcom podporujeme najmä vzdelávanie chudobných žiakov. Bez pomoci zo Slovenska by väčšina z nich školu navštevovať nemohla, lebo ich rodičia nemôžu uhradiť školské poplatky, či cestovné do školy. Základné školy sú väčšinou situované bližšie k bydlisku, no na vyššie školy musia žiaci cestovať, alebo chodiť ďaleko peši. To je tiež príčinou, že mnohí predčasne opustia školy bez dokončenia. Financie sú preto používané aj na úhradu internátov pre študujúce deti. Vzdelanie je však pre indické deti nádejou na lepší život v dospelosti. Mnohí žiaci okrem štúdia aj ťažko pracujú, aby pomohli svojej rodine prežiť. Pokračovať v čítaní