Na našej webovej stránke aktuálne pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť.


Tuyet žije pri rieke Mekong. Spoznaj jej rodinu

Tuyet je z chudobnej vietnamskej rodiny. Spolu s rodičmi a starou mamou žijú neďaleko rieky Mekong. Stará mama je chorá a pri chôdzi ju musia podopierať. Je odkázaná na starostlivosť najbližších. Otec je rybár, chodí chytať ryby na Mekong asi 15 minút od ich domu. Chodieva s ním aj jeho manželka, ktorá mu pri tom pomáha. Najčastejšie chodia chytať ryby v noci, kedy je hladina vody nižšia. Zdedili po svojich rodičoch len veľmi malý kúsok pozemku a preto nie sú schopní dopestovať si dostatok plodín, aby sa uživili. To je aj ich hlavná príčina chudoby. Sú preto odkázaní na lov rýb. Žijú veľmi skromne a jednoducho, v biednom prístrešku. Tuyet má rada hudbu a rada spieva. Chodí i do farského speváckeho zboru. Okrem toho rada chodí do školy a darí sa jej v učení i kreslení. Chlapcom a dievčatám z chudobných vietnamských rodín pomáhame najmä s podporou vzdelávania. Môžu sa tak zúčastňovať pravidelnej výučby v škole a získať potrebné vedomosti. Pokračovať v čítaní

 

Alexander navštevuje prvú triedu a učí sa veľmi rád

Napriek tomu, že Kazachstan je našej krajine geograficky vzdialený, pre našich darcov už neostáva neznámou krajinou. Cez príbehy kazašských detí, ktoré sú v núdzi, alebo sú z chudobných rodín, sa stáva táto krajina blízkou aj všetkým nám. V Kazachstane sme projekt Adopcia na diaľku® začali realizovať v roku 2013. Spolupráca je možná vďaka veľkej obetavosti a osobnému nasadeniu koordinátorky Oxany N. Syseovej, ktorá je pracovníčkou Caritas Kazachstan. Medzi kazašské deti, pre ktoré hľadáme aktuálne adoptívneho rodiča na diaľku, patrí i Alexander. Koordinátorka Oxana nám z Kazachstanu o chlapcovi napísala: „Alexander má sedem rokov. Je z chudobnej rodiny. Narodil sa v Kerbulakskej oblasti. Navštevuje aktuálne prvú B triedu. Alexander je veľmi usilovný. Rád rysuje. Má dobrú povahu a v triede je k ostatným láskavý. Učenie mu ide ľahko.“  Oxana sa venuje priamej terénnej sociálnej práci, navštevuje chudobné rodiny, a tak príbehy jednotlivých detí pozná veľmi dobre. Angažuje sa i pre zdravotne hendikepované osoby a pre ľudí bez domova. Väčšinu svojich aktivít vykonáva dobrovoľnícky. Pre projekt Adopcia na diaľku® zabezpečuje i administratívne náležitostí. Pokračovať v čítaní

 

Dnes je Medzinárodný deň boja proti chudobe

Dnes si v celosvetovom rozmere široká verejnosť pripomína Medzinárodný deň boja proti chudobe. Pozornosť sa viac upriamuje na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Cez Adopciu na diaľku® bojujeme proti chudobe od roku 1996. Aktuálne dostáva pomoc 3 000 chudobných detí a mladých v siedmich krajinách: V Indii, Albánsku, Kazachstane, Ugande, Vietname, na Haiti a Ukrajine. „Ďakujeme, že im pomáhate spolu snami. Nie sú štatistikou. Každé dieťa má tvár, meno, svoj príbeh, túžby, a žiaľ aj svoju biedu. Dennodenne berieme do rúk ich fotografie aj ich dotazníky, a tak prechádzajú i našim srdcom,“ hovorí Peter Knapík, manažér projektu. Chudoba postihuje v najväčšej miere Afriku a južnú Áziu. Stupeň chudoby súvisí i s možnosťou vzdelávania. Podstatným faktorom je dostupnosť a kvalita vzdelávania. Deti z chudobných rodín častokrát nemôžu navštevovať školu, lebo ich rodičia nemajú financie na zaplatenie poplatkov za výučbu, či za školské pomôcky, alebo nemajú peniaze na úhradu cestovného do školy. Pokračovať v čítaní

 

Napriek ťažkým životným okolnostiam Shaila vyštudovala informačné technológie

Medzi indické dievčatá, ktoré boli zaradené v našom projekte Adopcia na diaľku®, patrí Shaila. Shaila sa narodila vo veľmi chudobnej indickej rodine. Napriek ťažkým životným okolnostiam mohla vyštudovať informačné technológie, a to vďaka pravidelnej pomoci adoptívneho rodiča zo Slovenska. Prinášame vám jej príbeh: „Shaila sa narodila v meste Kumbla, ktoré sa nachádza na juhu Indie. Jej otec Benjamń nemal stabilnú prácu, vykonával príležitostné práce podľa možností, ktoré v ich meste boli. Matka Carmine bola ženou v domácnosti. Rodina mala príjem okolo 15 eur mesačne. Keďže mali tri deti, pre rodičov bolo veľmi finančne náročné, aby všetky tri deti chodili do školy. Preto bola Shaila zapojená do projektu Adopcia na diaľku®. Mala tak na Slovensku adoptívneho rodiča na diaľku, ktorý jej štúdium pravidelne podporoval. Darca jej prispieval každý mesiac  15 eur, z tejto sumy boli zaplatené školské pomôcky, učebnice, zošity, písacie potreby, uniforma ale aj rôzne vzdelávacie kurzy. Tie boli zamerané napríklad na edukačné techniky a rozvoj zručností. Shaila brala školu veľmi zodpovedne a dosahovala vynikajúce výsledky. Pokračovať v čítaní

 

Z Ugandy nám píšu, prečo byť šťastný

Naše dobrovoľníčky Miriam a Juliana, srdečne pozdravujú na Slovensko a píšu svoje zážitky z Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti s HIV na severe Ugandy: „V pondelok, 9. októbra, bol „Uganda Independence Day“, teda deň nezávislosti. V tento deň sa celá Uganda dala do pohybu: ľudia spievali, tancovali, tvorili sprievody, jasali a oslavovali. Deň predtým sme v Centre nacvičovali pochodovanie, a tak išli staršie deti spolu s dobrovoľníkmi v rámci slávnosti ako súčasť sprievodu, kde na štadióne školou vybrané deti, medzi nimi i naše, pochodovali a tancovali tradičné tance. Bol to veľmi príjemný zážitok, pre nás i pre deti. Začali sme rozdeľovať materiál pre školy, ktorý sa začal kupovať ešte počas pôsobenia bývalých dobrovoľníčok. Každá škola dostane určitý počet školských pomôcok pre skvalitnenie výučby i prostredia v škole. Školy tak dostanú napríklad nožnice, lopty, papiere, mapy, perá, kriedy, geometrické pomôcky na tabuľu, mydlá, počítadlá či atlasy.  Pokračovať v čítaní