Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

0_UgandaKončí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na diaľku®? Napriek mnohým komplikáciám, problémom a starostiam bol pre nás, pracovníkov projektu, naplnený vďačnosťou. Uvedomujeme si, že naša každodenná práca je len čiastkou vkladu do veľkého diela, ktoré môžeme realizovať spolu s vami a vďaka vám, adoptívnym rodičom, darcom, podporovateľom. Bez vášho vkladu – vašej konkrétnej pomoci a záujmu o núdzne deti, by bolo sotva možné projekt vykonávať, nakoľko jeho činnosť závisí od vašich darov. Sme preto úprimne vďační každému z vás, či podporujete pravidelne konkrétne dieťa/ študenta, alebo prispievate svojimi darmi príležitostne na pomoc centrám, školám, či detským domovom, s ktorými spolupracujeme v jednotlivých krajinách. Denno-denne zažívame, že vaša pomoc a angažovanosť mení život núdznych detí k lepšiemu. Rok 2016 bol rokom, keď sme mohli do projektu zapojiť stovky ďalších nových detí. Pokračovať v čítaní

 

Prajeme vám požehnané vianočné sviatky

2_detiMilí adoptívni rodičia, priatelia a podporovatelia projektu Adopcia na diaľku®, prajeme vám v mene všetkých detí, ktorým pomáhate, v mene našich spolupracovníkov a partnerských organizácií zo siedmich krajín sveta požehnané vianočné sviatky. Nech sú naplnené Božím pokojom, radosťou a láskou. Nech náš Spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet ako malé dieťa, odmení dobro a pomoc, ktoré konáte pre deti v Albánsku, Indii, na Haiti, v Kazachstane, Vietname, Ugande a na Ukrajine. Boh – Láska prináša nádej a radostnú zvesť svetu aj dnes, a to i vďaka vám, ktorí ste otvorili svoje srdce pre pomoc najzraniteľnejším. Ďakujeme, že vďaka vašej podpore môžu aj núdzne deti zažiť krásny vianočný čas. Úprimne želáme vám, aj vašim blízkym, požehnané a šťastné Vianoce.  Pokračovať v čítaní

 

Situácia je vo Vietname kvôli záplavám stále kritická

2_dievcaObyvatelia Vietnamu zažili počas októbra a novembra 2016 veľmi ťažké chvíle. Viaceré oblasti tejto krajiny postihli ničivé záplavy. Veľa ľudí prišlo o život, rodiny stratili blízkych, obydlia, majetok i živobytie. Žiaľ ani december nebol pre mnohé vietnamské rodiny lepší. O situácii nás naďalej informuje náš koordinátor z Caritas Vietnam, o. Paul Thien Phuoc Le. V jednom z e-mailov nám napísal: „Oblasti opäť zasiahli silné dažde. Zrážky spôsobujú záplavy, ktoré ničia viaceré provincie (Nghe An, Quang Binh, Ha Tinh, Thua Thien Hue, Quang Nam, Binh Dinh, Phu Yen), tiež centrálny Vietnam (KonTum, Pleiku). Aj keď dažde postupne ustávajú, rozsiahle oblasti sú stále pod vodou. Ľudia sú už veľmi unavení z tejto prírodnej katastrofy.“ Vietnamským rodinám pomáhame cez náš projekt Adopcia na diaľku®. Pokračovať v čítaní

 

Svätý Mikuláš navštívil aj ugandské deti

0_UgSviatok Svätého Mikuláša, ktorý je po celom svete azda najobľúbenejším a najznámejším svätcom u detí, oslávili aj v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande. Dobrovoľníčky Slovenskej katolíckej charity (SKCH), ktoré v centre pomáhajú, pripravili pre deti balíčky. Tie deťom odovzdal svätý Mikuláš spoločne so svojimi pomocníkmi. Radosť v detských očiach bola naozaj veľká. Príchodu svätého Mikuláša sa veľmi potešili. Centrum Nepoškvrneného srdca Panny Márie začala SKCH budovať v roku 2011. Reagovala tak na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v osemdesiatych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba. Centrum zabezpečuje pomoc sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, a aktuálne má kapacitu 45 miest. Pokračovať v čítaní

 

Hurá, sneh! Poďme von

1_nChlapci, ktorí žijú v detskom domove v dedinke Bortnyky na Ukrajine, zažili v týchto dňoch biele prekvapenie. Na Ukrajine padal prvý sneh. Snehové vločky potešili najmä najmenších. Aj radosť zo snehu a spoločné hry  pomáhajú týmto deťom zažiť po ťažkých rokoch v útlom detstve kúsok normálneho a pekného detstva. Väčšina z nich sú siroty alebo polosiroty. V detskom domove našli svoju novú rodinu i priateľov, a dostávajú tu primeranú starostlivosť. Môžu žiť plnohodnotný život, uzdravovať zranenia z detstva, keď sa o ne nestaral nikto, rozvíjať sa aj vzdelávať. Dospelí sa však na Ukrajine zo zimy tešia už menej. Pre riaditeľa detského domova Ruslana Markiva, MJ, je to najťažšie obdobie roka. Režijné náklady stúpajú, keďže vykurovanie detského domova aj tried je v zime nevyhnutné. Ich mesačné výdavky na kúrenie sú 350 Eur a na elektrinu 200 Eur. Takisto sú vyššie aj náklady na stravu, nakoľko nie je možnosť dopestovať si zeleninu a ovocie tak, ako to robia v lete. Mesačne ich stojí strava 250 Eur. Sú domovom rodinného typu, a tak si musia na jeho chod získavať finančné prostriedky sami. Podpor tieto deti pravidelným finančným darom v ľubovoľnej výške a daruj im tak kúsok šťastného detstva aj ty. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Pomôcť môžeš aj zdieľaním článkov na sociálnej sieti facebook. Ďakujeme, že ti na nich záleží. Viac fotografií:  Pokračovať v čítaní