Prajeme vám pekný prvý jarný týždeň

Takúto milú kresbu nakreslilo pre svoju slovenskú darkyňu – adoptívnu mamu na diaľku, ukrajinské dievčatko Kristína. Darcovia, ktorí podporujú konkrétne dieťa alebo študenta, dostávajú od nich jedenkrát v roku list alebo kresbu. Kristína pochádza z východu Ukrajiny. Je z chudobnej rodiny. Pomery v rodine sú ťažké. Otec bol vo väzení. A ani mama sa nevie o deti primerane postarať. Kristína má deväť rokov a má mladšiu sestru Dariu, ktorá má osem rokov. Dievčatá sú šikovné, ale zanedbané. Vďaka pomoci zo Slovenska dostávajú materiálnu pomoc – školské pomôcky a oblečenie, a takisto aj pomoc v podpore vzdelávania. Ich mama má sama problémy s čítaním, rodičia deťom nepomáhajú s učením ani s rozvojom. Obe dievčatá sú talentované a rady kreslia. Venujú sa im naši ukrajinskí spolupracovníci, ktorí im pomáhajú s doučovaním. Kristína má dobrú pamäť a ľahko si veci zapamätá. Rada sa učí anglický jazyk. Ďakujeme, že podporujete deti v núdzi, ktoré by inak ostali bez pomoci a zanedbané.

 

Caritas Vietnam pomáha najchudobnejším z chudobných

Vo Vietname sú oblasti, kde obyvatelia žijú v obrovskej chudobe. Patrí k nim napríklad oblasť Kontum, ktorá je považovaná za jednu z najchudobnejších. Žije tu okolo 40 etnických skupín. Každé etnikum má svoj vlastný jazyk, no len niekoľko má vlastné písmo. Ľudia sú extrémne chudobní a nevzdelaní. Väčšina z nich neovláda úradnú vietnamčinu. Najchudobnejším z chudobných sa snaží pomáhať Caritas Vietnam. Charitní pracovníci navštevujú aj tieto oblasti a hľadajú možnosti pomoci. Jednou z aktivít katolíckej cirkvi bola kampaň proti negramotnosti detí i dospelých. Pokračovať v čítaní

 

Ukrajinské deti z detského domova „Nádej“ si obuli korčule prvykrát v živote

Napriek tomu, že väčšina ľudí na Ukrajine zažíva veľmi ťažkú sociálnu či ekonomickú situáciu, aj  tam sa nájdu dobrodinci, ktorí sa angažujú pre núdznych. Veľkú radosť z korčuľovania zažili dievčatá, ktoré sú umiestnené v detskom domove „Nádej“ na Ukrajine. Detský domov oslovil dobrodinec, ktorý deťom zaplatil vstupy na ľadový štadión. Niektoré deti stáli obuté v korčuliach na ľade prvý krát v živote, z čoho sa úprimne tešili. S týmto detským domovom spolupracujeme tri roky. S koordinátorkou Oľgou Semeruk, MJ, sme v pravidelnom kontakte. Z informácií, ktoré nám pravidelne posiela, si môžete prečítať aj vy: Kvôli politickým a hospodárskym dôvodom v našej krajine narastá počet dysfunkčných a chudobných rodín. Na východe Ukrajiny sa stále bojuje. To spôsobuje politickú a ekonomickú destabilizáciu našej krajiny. Vláda a štátne inštitúcie zatvárajú oči pred problémami rodín, pretože štátny rozpočet je obmedzený. Hrivna neustále klesá, ľudia majú nízke mzdy, alebo nemajú možností pracovať. To zle vplýva na situáciu rodín. Máme veľa neúplných rodín, väčšinou sa o deti stará matka sama, čo spôsobuje nefunkčnosť rodiny. Alkohol, drogy, prostitúcia sa stále viac stávajú prostriedkom na útek od týchto problémov, alebo sú dôvodom „riešenia“ nedostatku financií. Deti zo štátnych  domovov sú prvé, ktoré prepadávajú takýmto rizikám.“  Pokračovať v čítaní

 

Život v Indii je pre chudobných bojom o prežitie

Život v Indii je pre mnoho ľudí každodennou námahou a bojom o prežitie. Chudobné deti pracujú od útleho detstva, aby ich rodina prežila. Tvrdú prácu vykonávajú aj dievčatá, žiaľ často celý život. Mnoho detí ostáva opustených na ulici, pretože sa o ne príbuzní nevedia, alebo nedokážu postarať. Zapoj sa do projektu Adopcia na diaľku®, cez ktorý pomáhame núdznym deťom v Indii už 21 rokov. Mesačná výška pravidelného daru pre jedno indické dieťa je 15 Eur. Formou pomoci a angažovanosti pre núdznych je aj zdieľanie našich článkov a textov na sociálnych sieťach. Daruj pol minúty a zdieľaním tejto fotografie na facebooku posunieš informácie aj svojim priateľom a známym. Za tvoju pomoc v akejkoľvek forme ďakujeme.

 

Aj šport prispieva k znižovaniu kriminality u mladistvých na Haiti

Obľúbenou činnosťou haitských detí je športovanie. Pohybové aktivity sú súčasťou vyučovacieho procesu na školách prvého aj druhého stupňa. Futbal, či rôzne športové hry prinášajú deťom vždy radosť. Cez kolektívne hry sa deti učia aj vzájomnej spolupráci a rešpektu. Ďakujeme za vašu pravidelnú podporu haitských detí. Aktuálne je do projektu adopcie zapojených 298 haitských dievčat a chlapcov. V jednom z e-mailov nám naša koordinátorka z Riviere Froide, sestra Marie Evanette Onesaire, napísala: „Chceme veľmi poďakovať slovenským darcom za pomoc pre haitské deti a zároveň chceme k takejto iniciatíve povzbudiť aj ďalších Slovákov. Vaša podpora má neoceniteľnú hodnotu. K takýmto prejavom ľudskosti a kresťanskej lásky povzbudzujeme aj ďalších, ktorí sú ochotní pomôcť. Rodičia detí a celá naša komunita sme hlboko dotknutí vašou obetavosťou a otvorenosťou vašich sŕdc pre naše chudobné deti.“ Sestra Marie Evanette Onesaire ďalej pokračuje: Pokračovať v čítaní