Na našej webovej stránke aktuálne pracujeme. Ďakujeme za trpezlivosť.


Zober aj ty niekoho pod svoje krídla

Aj takto vyzerá život vietnamských detí. Na fotografii je vietnamské dievčatko Truc Phuong Tran Nguyen, ktoré je z chudobnej rodiny a je preto zaradené do nášho projektu Adopcia na diaľku®. Truc má dvoch bratov. Otec pracuje na ryžových poliach kvôli obžive rodiny. Jeho zárobok je však nízky. Mama sa stará o deti a chová hydinu, aby rodina prežila. Truc jej pri práci s kačicami pomáha. Okrem toho pomáha aj so starostlivosť o mladšieho brata. Truc má rada knihy, spev, hudbu a chcela by sa stať učiteľkou. Do Adopcie na diaľku® zapájame ďalšie vietnamské deti. Staň sa adoptívnym rodičom na diaľku a zober pod svoje krídla starostlivosti a pomoci aj ty vietnamské dieťa. Tvoj záujem a pravidelná podpora zlepší život konkrétnemu dievčaťu alebo chlapcovi vo Vietname.

 

Ukrajinským chlapcom ide tanec výborne. Podpor ich šikovnosť a talent

Ukrajinskí chlapci, ktorí žijú v detskom domove v dedinke Bortnyky, sa už tešia na leto a prázdniny. Slnečné dni prinášajú radosť z oddychu, športu, no aj z aktivít, ako je napríklad tanec. Starší chlapci z domova využívajú svoj talent a zručnosť aj na potešenie svojho okolia. Usilovne trénujú rôzne tanečné prvky. Ich šikovnosť a talent zachytáva aj táto milá fotografia. Ich vystúpenie poteší určite mladšiu i staršiu generáciu. Rozvoj talentu, ktorý majú, sa snažia podporovať aj vychovávatelia detského domova. Chlapcov povzbudzujú a podporujú v ich záľubách, a tiež vytvárajú príležitosti, kde svoju zručnosť môžu chlapci ukázať. Istotne bude veselo aj na prázdninovom tábore, ktorý riaditeľ domova so svojimi spolupracovníkmi i dobrovoľníkmi plánujú a pripravujú na august. Na tábore sa zúčastnia chlapci, ktorí v domove „Živá perla“ žijú, no aj deti z detského domova „Nádej“ a takisto dievčatá a chlapci z dediny i blízkeho okolia. Podpor talent chlapcov, ktorí v detskom domove v Bortnykoch žijú. Väčšina z nich sú siroty alebo polosiroty. Pokračovať v čítaní

 

Chudobné indické deti často nemajú ani triedu. Učia sa preto na zemi na hlinenej dlážke

Chudoba zasahuje v Indii stále obrovský počet rodín. Chudobou trpia dospelí, a žiaľ aj deti. Mnohí indickí obyvatelia, ktorí sa narodili v zaostalých regiónoch, zažívajú dennodenne nedostatok. Ich prvotným záujmom je preto snaha o prežitie. Ich pozornosť sa prirodzene primárne zameriava na zabezpečenie základných potrieb, ako je strava, bývanie, oblečenie. Ako nám napísala v jednej zo správ naša indická koordinátorka sr. Mária Goretti, SRA: „Získanie vzdelania nie je u obyvateľov Indie v najmenej rozvinutých oblastiach vysokou prioritou. Hlavnou prioritou chudobných a núdznych je snaha prežiť každý nový deň. Negramotnosť je v našej krajine veľká, aj keď gramotnosť je v Indii kľúčovým faktorom pre sociálny i ekonomický pokrok. Vzdelanie dáva deťom a mladým šancu zmeniť svoje ťažké životné okolnosti. Našou veľkou snahou a prvým krokom v chudobných oblastiach, kde pôsobíme, je motivovať deti a mládež, aby navštevovali školu.“ V Indii je aj v súčasnosti veľa obcí, ktoré nemajú prístupové cesty. Pokračovať v čítaní

 

Svetový deň boja proti detskej práci: Pozornosť je upriamená na najzraniteľnejších

Medzi vážne celosvetové problémy, ktoré sa týkajú najmladších skupín obyvateľstva, patrí detská práca. 12. jún je Svetovým dňom boja proti detskej práci. „Napriek tomu, že sa na medzinárodnej úrovni posledné roky prijímajú rôzne opatrenia a programy, ktoré majú za cieľ detskú prácu eliminovať, odhaduje sa, že 168 miliónov detí je v rôznych oblastiach sveta nútených vykonávať detskú prácu,“ vysvetľuje Peter Knapík, manažér projektu Adopcia na diaľku®. V súvislosti s touto problematikou sa tohto roku pozornosť upiera najmä na oblasti, kde prebiehajú vojenské konflikty a taktiež na krajiny, ktoré sú zasiahnuté rôznymi katastrofami. Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) zdôrazňuje, že vojny a prírodné katastrofy prinášajú zomieranie, poranenia, vyháňajú milióny ľudí z domov a pripravujú deti i dospelých o domovy. Najzraniteľnejšou skupinou, ktorá zažíva následne chudobu a hlad, sú deti. K detskej práci sú deti nútené aj v rozvojových a chudobných krajinách. Často sa jedná o nútenú prostitúciu, žobranie, či iné ilegálne aktivity. V mnohých krajinách deti vykonávajú rôzne rizikové a ťažké práce od útleho veku. Týka sa to napríklad i odvetví ako je poľnohospodárstvo, baní, kde sa ťaží zlato, ale aj továrni, či domácnosti. Pokračovať v čítaní

 

Aj v Ugande včera oslávili deň detí. Sladké prekvapenie a hry potešili všetkých

V Ugande pomáhajú slovenskí darcovia cez náš projekt aj deťom, ktoré momentálne žijú v Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pracovníci a dobrovoľníci centra pripravili včera pre ugandské deti milé prekvapenia. Chlapcov a dievčatá po príchode zo školy čakali hry, zábava i sladkosti. Radosť detí bola veľká, ako je vidieť aj na fotografiách. Sme úprimne radi, že pripomienka Medzinárodného dňa detí potešila všetkých, ktorí v centre našli svoj nový domov. Hlavnou úlohou centra je poskytnúť odbornú i ľudskú pomoc sirotám a polosirotám, ktoré trpia HIV a AIDS. Deťom je v centre poskytovaná zdravotná starostlivosť, strava, majú zabezpečenú pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Pracovníci centra dbajú i o to, aby počas prázdnin deti navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím. Pokračovať v čítaní