Slováci pomáhajú ukrajinským sirotám

Sergij_BorMedzi prvé organizácie, s ktorými sme začínali spoluprácu na Ukrajine, patrí detský domov Miles Jesu v dedinke Bortnyky. Vďaka slovenským darcom sú do projektu adopcie zapojené všetky deti, ktoré tam žijú. Na fotografii je jeden z chlapcov, ktorý žije v domove už niekoľko rokov. Volá sa Sergij. Je úplnou sirotou. Ďakujeme všetkým vám, ktorí podporujete núdzne deti z detského domova. Sme vďační za každý váš dar, či je pravidelný alebo príležitostný. Finančný dar pre tieto deti je možné poukázať na bankový účet v tvare IBAN SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. O situácii a deťoch, ktoré v domove žijú, informujeme našich priaznivcov a širšiu verejnosť aj na blogu denníka Postoj.

 

Strieborné jubileum indického centra BPKS

india_vyrocie

Bala Pragathi Kendra Services (BPKS) je centrum v Indii, s ktorým Slovenská katolícka charita začala spolupracovať ako s prvým od začatia Adopcie na diaľku® v roku 1996. V tom čase ho viedla sestra Maria Goretti Quadros, SRA, iniciátorka tohto projektu. Súčasťou centra je aj Prathibhodaya – škola vyššieho technického vzdelávania. Študenti tu nachádzajú možnosť získať odborné vzdelanie v rôznych profesiách ako vodoinštalácia, elektroinštalácia, krajčírstvo a módne návrhárstvo, automechanika, chladenie a  klimatizácia, počítačové aplikácie, kancelárska administratíva. V koncom minulého roka centrum BPKS oslávilo 25. výročie svojho založenia. Doteraz dostalo podporu od slovenských darcov 520 detí registrovaných pod týmto centrom. Ich zásluhou boli schopné nájsť si prácu, stať sa sebestačnými a pomáhať aj svojim rodičom a súrodencom. Kolektívu centra želáme k jubileu veľa úspechov, energie a štedrých darcov v ich misii v prospech núdznych detí a rodín.

 

Pozdrav z letného tábora z Albánska

1_deti_albSestra Magda Cerovská z albánskej osady Bregdet, s ktorou spolupracujeme cez náš projekt , pozdravuje slovenských darcov a píše: „V našom centre Laura Vicuña Breget sme opäť pripravili prázdninový tábor, tento rok pod heslom ”Za 15 dní okolo sveta”, a nakoľko je Rok Božieho milosrdenstva, snažíme sa spoločne na každom kontinente objaviť lásku a odpustenie Otca. Detí je veľa a máme aj 45 animátorov, dve dobrovoľníčky zo Slovenska cez saleziánsku organizáciu VIDES a jedného dobrovoľníka z Talianska. Deti sú šťastné, veľa nového sa naučili, objavujú svet. Máme krásne slnečné počasie a každý deň sa skupinka animátorov stretáva pri mori, aby načerpali silu do nového dňa. Práca je náročná, ale zároveň krásna. Všetci si navzájom ochotne pomáhajú. Vďaka spolupráci s projektom Slovenskej katolíckej charity Adopcia na diaľku® aj tento rok sme zakúpili pre deti tričká, materiál potrebný pre tábor, darčeky a sladkosti.“   Pokračovať v čítaní

 

Podpor prázdninový vzdelávací tábor ukrajinských detí

5_male_deckaPrázdniny sú predo dvermi a na leto sa pripravujú aj v detskom domove v dedinke Bortnyky. V spolupráci s týmto detským domovom je do projektu Adopcia na diaľku® aktuálne zapojených 34 detí a tínedžerov. Pracovníci detského domova pre nich pripravujú letný detský  tábor, ktorý bude zameraný na výučbu anglického jazyka. Tábor potrvá dva týždne. Začne 3. júla a skončí 17. júla. Pracovníkom domova budú pomáhať aj viacerí dobrovoľníci. Predpokladané výdavky na realizáciu tábora sú vo výške 450 až 500 Eur. Čo je suma približne 60 centov na jedno dieťa na jeden deň. Pre deti sú okrem anglických lekcií pripravené i hry, tiež zábavné a športové aktivity. Na vzdelávacom tábore sa zúčastnia aj deti, ktoré žijú v obci, kde je tento domov. Predbežnú účasť odhadujú na 60 detí (vrátane detí z domova). Podporiť ich môžeš aj ty ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným darom. Číslo účtu v tvare IBAN je: SK33 7500 0000 0040 1751 0435, variabilný symbol: 6306. Ďakujeme, že aj takýmto spôsobom daruješ núdznym deťom kúsok šťastného detstva a pekné prázdninové zážitky. 

 

Nezabudnuteľný Deň detí v Ugande

4Tohtoročný Medzinárodný deň detí mal pre deti z Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande špecifickú príchuť. Vďaka pomoci od darcov projektu Adopcia na diaľku® sa mohli vybrať do národného parku Murchinson Falls. Netreba pripomínať, že pre deti to bola unikátna možnosť, dokonca možno jediná v živote, ako sa dostať na výlet takéhoto typu. Výlet bol vzácny aj tým, že  napriek menším zdravotným problémom pár dní pred odchodom, sa ho mohlo zúčastniť všetkých 43 detí. O organizáciu a bezpečnosť sa obetavo postarali projektoví pracovníci, vychovávatelia, dobrovoľníci a v neposlednom rade aj kuchárky. Pokračovať v čítaní