Slovenská katolícka charita | Blízko pri vás už 94 rokov

Kontakt

To sme my

Slovenská katolícka charita

Kapitulská 408/18
814 15 Bratislava
info(zavinac)charita.sk
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: 02/5443 15 06
Mob: 0910 842 667
Číslo účtu (IBAN): SK37 0900 0000 0001 7687 5345, VS 2040

   

  Môžete nás kontaktovať aj cez formulár

  Prezident SKCH
  Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.

  Generálny sekretár
  Ing. Erich Hulman
  generalny.sekretar(zavinac)charita.sk

  Skúste sa pozrieť či v Častých otázkach nenájdete odpoveď na to, čo hľadáte.

  Komunikácia, PR, Fundraising & Zbierky
  Monika Molnárová, MSc.
  molnarova(zavinac)charita.sk
  + 421 904 040 561

  Sekcia interných služieb
  Mgr. Marcel Podolinský
  podolinsky(zavinac)charita.sk

  Sekcia ekonomiky
  Ing. Michal Žitňanský
  zitnansky(zavinac)charita.sk

  Pomoc na Slovensku

  Sekcia domácich projektov a dobrovoľníctva
  Viera Vranková
  vrankova(zavinac)charita.sk

  Rozvoj sociálnych služieb a vzdelávania
  Viera Prokopcová
  prokopcova(zavinac)charita.sk

  STOP obchodovaniu s ľuďmi
  Mgr.  Jana Ursiny
  stoptrafficking(zavinac)charita.sk
  www.obchodsludmi.sk

  Pomoc v zahraničí

  Adopcia na diaľku®
  Mgr. Peter Knapík
  knapik(zavinac)charita.sk
  adopcianadialku.sk

  Sekcia medzinárodnej spolupráce
  Ing. Mgr. Daniela Petrášová
  petrasova(zavinac)charita.sk

  Humanitárna pomoc
  Alena Horváthová
  horvathova(zavinac)charita.sk

  Humanitárna pomoc
  Hugo Gloss
  gloss(zavinac)charita.sk

  Rozvojová spolupráca
  Mgr. Martin Vittek
  vittek(zavinac)charita.sk
  www.postnakrabicka.sk