Kontakty

Poštová adresa:
Slovenská katolícka charita
Adopcia na diaľku
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

telefón: 02/5443 44 97 – priama linka do kancelárie projektu

mobil: 0915 724 458 (India 1, Albánsko)

mobil: 0910 852 045 (India 2)

mobil: 0910 842 669 (Ukrajina, Haiti, Vietnam, Kazachstan, Uganda)

 

Mailové kontakty na jednotlivé podporované krajiny:
Kazachstan:
adopcianadialku.kazachstan@charita.sk
Uganda:
adopcianadialku.uganda@charita.sk
Ukrajina:
adopcianadialku.ukrajina@charita.sk
Albánsko:
adopcianadialku.albansko@charita.sk
India:
adopcianadialku.india2@charita.sk
Vietnam:
adopcianadialku.vietnam@charita.sk
Haiti:
adopcianadialku.haiti@charita.sk

 

Konkrétne čísla účtov pre projekt Adopcia na diaľku® nájdete tu:

Zobraziť čísla účtov »


Čísla účtov pre jednotlivé krajiny:

India IBAN – SK61 7500 0000 0005 0233 2363
Albánsko IBAN – SK55 7500 0000 0040 0245 4960
Haiti IBAN – SK26 0900 0000 0006 3511 1206
Vietnam IBAN – SK33 0900 0000 0006 3511 1177
Uganda IBAN – SK19 7500 0000 0040 1750 8650
Kazachstan IBAN – SK32 7500 0000 0040 1751 0259
Ukrajina IBAN – SK33 7500 0000 0040 1751 0435

 


 

Kontaktné osoby:

Peter Knapík – projektový manažér / koordinátor

Email: knapik@charita.sk

Martina Borčíková – PR projektu / koordinátorka

Email: borcikova@charita.sk

Mária Takáčová – koordinátorka

Miroslava Knapíková – koordinátorka

Monika Mikšíková – koordinátorka

Alena Dostálová – koordinátorka

Deniz Oydasik – asistent projektu

Oliver Bacul – asistent projektu

Tomáš Mikšík – asistent projektu

Roman Kortiš – asistent projektu

Projektoví koordinátori v jednotlivých krajinách (postupne dopĺňame)

Albánsko »


Albánsko

sestra magdaSaleziánska sestra Mgr. Magda Cerovská
Miestna koordinátorka centra Laura Vicuna v osade Tale-Bregdet

V Albánsku pôsobí od roku 1991. V roku 2005 začala v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou realizovať projekt Adopcia na diaľku® v osade Tale-Bregdet, kde pôsobí s dvoma spolusestrami. Pomáhajú deťom a mladým najmä s podporou vzdelávania. Prevádzkujú materskú škôlku, zabezpečujú krúžky a doučovania pre staršie deti, žiakov pripravujú na prijímacie pohovory. Popritom sa venujú aj ženám, ktoré sa ocitli v núdzi.Haiti »


Haiti

sister marieSestra Marie Evanette Onesaire
Miestna koordinátorka projektu pre Riviere Froide

Sestra Marie pôsobí ako miestna koordinátorka od roku 2010. Deťom a rodinám v komunite pomáha už viacej ako 31 rokov. Pracuje s nimi po edukačnej aj po sociálnej stránke. Škody po zemetrasení z roku 2010 sú stále veľké, s pomocou profesorov, učiteľov a ďalších dobrovoľníkov zabezpečujú vzdelanie pre viacej ako 1200 detí, z ktorých, projekt Adopcia na diaľku® priamo podporuje cez 200.


 

sister marieSestra Polonne Lops
Miestna koordinátorka projektu pre Cazeau

Sestra Polonne sa stala sestrou v roku 1960. Od roku 2006 sa venuje vyučovaniu detí. Po zemetrasení sa spolupráca so SKCH stala veľmi dôležitou pre deti v regióne. Sestra Polonne začínala s vyučovaním predškolákov ale na dobré ohlasy rodičov začali vyučovať aj základoškolské vzdelanie. Teraz má škola okolo 340 žiakov od 3 do 11 rokov. Projekt Adopcia na diaľku® priamo podporuje viacej ako 130 z týchto detí.


India »


IndiaKazachstan »


Kazachstan

Sysoeva Oksana Nikolajevna

Už 6 rokov pracuje ako projektová manažérka v Caritas Kazakhstan, kde sa okrem administratívneho vedenia rozhodla organizovať aj rôzne akcie podporujúce deti z chudbných a mnohopočetných rodín. Rovnako aj pre zdravotne postihnutých ľudí a ľudí bez domova. Spolu s ich zdravotníckym pracovníkom často navštevuje chorých v ich domácnostiach. „Som veľmi vďačná za tento projekt, pretože je veľkou podporou pre mnohé deti zo sociálne slabých a chudobných rodín,“ napísala nám Oksana na začiatku spolupráce na projekte Adopcia na diaľku.

 

 

 

 Uganda »


Uganda

margita_kacanyiovaMargita Kačányiová
Koordinátorka projektu

Pôsobí v Afrike už viac ako 8 rokov, je spoluzakladateľka projektu spolu so SKCH. Pôsobila ako misionárka v Južnom Sudáne, v Keni a v Etiópii. Zabezpečuje celkový chod centra a rovnako spravuje Adopciu na diaľku.

 

 


catherine_ririaCatherine Riria
Asistentka koordinátorky projektu

Pochádza z miestneho kmeňa Madi, kde je aj naše centrum. Ako zdravotná sestra pôsobila v Južnom Sudáne a v centre je hlavnou zdravotnou sestrou. Stará sa o zdravie detí a asistuje koordinátorke.

 

 Ukrajina »


Ukrajina

Ruslan Markiv
Riaditeľ detského domova Bortnyky

Posledných 11 rokov života pracuje ako riaditeľ súkromného detského domova v obci Bortnyky. V roku 2000 vstúpil do náboženskej komunity “Miles Jesu” na Ukrajine. Prvé 4 roky strávil na rôznych misiách na Ukrajine, v Rusku a v Anglicku. Potom na jar roku 2004 bol poslaný do detského domova v obci Bortnyky.

 

 Vietnam »


Vietnam

Paul Thien Phuoc Le

Spolupracuje za Caritas Vietnam na našom projekte Adopcia na diaľku od roku 2009. Realizuje ho najmä na vidieku, v odľahlých horských oblastiach a v delte rieky Mekong, kde je vzdelávanie detí najproblematickejšie kvôli veľkej chudobe. Starostlivo dohliada na výber detí, ktoré potrebujú najväčšiu pomoc. Školí vedúcich diecéz, aby pracovali v súlade s našimi cieľmi. A tiež posiela na Slovensko výročné správy o študijnom pokroku detí. V úvode našej spolupráce nám napísal, že náš projekt Adopcia na diaľku je „vo Vietname pre mnohé deti jedinou možnosťou, aby sa mohli vzdelávať.“