2% z dane

2% z dane

pridal: charita | dátum: 4. februára 2018 | kategória:

Slovenská katolícka charita (SKCH) sa aj v roku 2019 uchádza o 2% z vašich daní.

SKCH pomáha prostredníctvom siete diecéznych a arcidiecéznych charít ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi na celom Slovensku. Vaše 2% z dane premeníme na reálnu pomoc.

V roku 2019 bude finančná podpora z vašich daní použitá najmä na služby:

  • seniorom bez zázemia, ktorým dávame bezpečie a domov
  • núdznym, ktorým pomáhame prostredníctvom potravinovej pomoci a sociálnych služieb
  • chorým prostredníctvom ošetrovateľskej, opatrovateľskej a zdravotnej starostlivosti

Ďakujeme! Vďaka vašej podpore môžme byť aj v roku 2019 blízko pri človeku.

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť SKCH 

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2018 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2019 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)

 

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2019 na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (firma)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (kliknite pre stiahnutie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sme vám predvyplnili. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2019 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1% z dane.

Za poukázanie percenta (1%, 2% alebo 3%) z vašich daní vám chceme poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (FYZICKÉ OSOBY – meno a adresa; PRÁVNICKÉ OSOBY – obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Slovenskej katolíckej charity. Úprimne ďakujeme!


Caritas Slovakia is kindly asking you to donate 2% of your annual income tax.

Caritas Slovakia, a non-profit NGO, provides charitable, social, healthcare and educational services to people in need, without regard to their race, nationality, religion or political orientation. In cooperation with 10 diocesan and archdiocesan charities across the country we help around 23 thousands people in need in Slovakia. Your donation of 2% tax will be used to support education and social activities in 2018. Please read more details in our .pdf Guideline How to donate 2%.