Contacts

Slovenská katolícka charita

Kapitulská 308/18
814 15 Bratislava,
Slovakia
info@charita.sk
IČO: 00179132
Legal form: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: 02/5443 15 06
Mob: 0910 842 667

Alexandra Mruk Papainopol
Riaditeľka oddelenia humanitárnej pomoci a integrácie na Slovensku
pomoc@charita.sk

Monika Domeniková
PR manažérka
pomoc@charita.sk

Pavol Zlatoš
Koordinátor projektov
pomoc@charita.sk

Nelya Kachur
Koordinátorka safeguardingu
feedback@charita.sk

Nina Remišová
Finančná manažérka
pomoc@charita.sk

Veronika Kopernická
Projektová manažérka
pomoc@charita.sk

Tatiana Krokker
Asistentka projektov
pomoc@charita.sk