Kontakty

Slovenská katolícka charita

Kapitulská 308/18
814 15 Bratislava
info@charita.sk
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: 02/5443 15 06
Mob: 0910 842 667

Alexandra Mruk Papainopol
Manažérka humanitárnej pomoci a integrácie
pomoc@charita.sk

Dominika Šimonffyová
Junior manažérka projektu na pomoc Ukrajine
pomoc@charita.sk

Monika Domeniková
PR manažérka projektu na pomoc Ukrajine
pomoc@charita.sk

Pavol Zlatoš
Koordinátor projektu na pomoc Ukrajine
pomoc@charita.sk

Nelya Kachur
Koordinátorka safeguardingu pre projekt pomoci Ukrajine
feedback@charita.sk

Nina Remišová
Finančná manažérka projektov
pomoc@charita.sk

Veronika Kopernická
Projektová manažérka
pomoc@charita.sk