Chronológia

➢ Február 2022: začatie konfliktu na Ukrajine.

➢ Pomáhame na hraniciach, vytvárame podmienky prijatia utečencov.

➢ Zapojili sme sa do projektu Emergency appeal.

➢ Máj-jún: otvárame centrá podpory pre odídencov z Ukrajiny.

➢ V centrách vytvárame priestor na integráciu utečencov.