Slovenská katolícka charita

Kategória

Príbehy pomoci Ukrajina

Ukrajinské  deti zápasia so šikanou na školách

Pod názvom “Nedajme šikane šancu” sa v pondelok, 21. novembra konala diskusia v diecéznom […]

Prešovská charita vyslala humanitárnu pomoc Ukrajine

Dodávka humanitárnej pomoci smerovala v utorok 15. novembra z Prešova na Ukrajinu. Keďže v charitnom  […]

Keď zo spomienok ostanú ruiny

Spomienky na detstvo jej rozfúkal prach. Rodný dom  zničila ruská armáda a na […]

Deťom zo sociálne slabých rodín venovala charita školské tašky

Takmer 170 školských tašiek za viac ako 4600 eur venovala Slovenská katolícka […]

»Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

Matúš 25, 40

Keď prichádzam domov, nemám silu hovoriť, ani jesť

Ľudia prichádzali do charity v Užhorode iba v pyžame, niektorí nemali ani topánky, […]

Mladí dobrovoľníci pomohli núdznym na Slovensku

Viac ako 15 ton potravín a drogérie za asi 20-tisíc eur rozdali […]

Ty si Ukrajinec a ty Slovák: od segregácie k integrácii

Odlišná práca, cudzí jazyk, iné bývanie, neznámi susedia, ale i iná mena. Odídenci […]

Hľadali spôsoby, ako efektívnejšie pomáhať

Zo 44 miliónov obyvateľov Ukrajiny sa približne 7 miliónov ľudí sa presťahovalo […]