Uganda – Gift of Love

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande, alebo projekt Gift of Love, začala Slovenská katolícka charita stavať v roku 2011. Išlo o reakciu Charity na zložitú situáciu miestnych obyvateľov, ktorých od čias ozbrojených konfliktoch v 80tych rokoch sužuje vírus HIV a chudoba.

Centrum, ktorého hlavnou úlohou je poskytnúť pomoc zraniteľným sirotám a polosirotám s HIV a AIDS, má aktuálne kapacitu 54 miest. Deťom v centre poskytujeme zdravotnú starostlivosť, stravu, pravidelnú školskú dochádzku a poobedné doučovanie a taktiež oddychový program. Dbáme pritom o to, aby počas prázdnin navštevovali svojich príbuzných a nestratili tak kontakt so svojím prirodzeným prostredím, do ktorého sa po dosiahnutí 18. rokov vrátia.

Prevádzka centra v Ugande je založená výlučne na príspevkoch darcov verejnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku.

Vo februári 2013 sme v blízkosti centra začali s výstavbou škôlky. Dôvodom  výstavby je absencia štátnych škôlok v Ugande, následkom čoho sú deti odkázané na seba, pretože ich rodičia pracujú mimo domu. Slovenská katolícka charita poskytla pozemok a zamestnávala dve učiteľky, nakoľko však budova škôlky postupne nevyhovovala potrebám detí, v školskom roku 2016 – 2017 sme postavili murovanú budovu s kvalitnou strechou. Jej kapacita je 100 detí, o ktoré sa aktuálne starajú tri učiteľky.

Od roku 2016 postupne budujeme odborné dielne (krajčírska, murárska a stolárska), v ktorých budú môcť mladí ľudia z centra a okolia získať zručnosti, pracovné návyky a v budúcnosti sa tak dokážu postarať o seba i svoje rodiny. Začiatkom roka 2018 bola ukončená výstavba študovne, ktorá poskytne pre deti lepšie podmienky na prípravu do školy.

Centrum Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa tiež stalo partnerom dlhoročného projektu charity – Adopcia na diaľku®, ktorý je zameraný na pomoc deťom chudobných rodín v zahraničných krajinách. Ľudia zo Slovenska tak môžu miestne deti podporovať aj dlhodobo. Vďaka adopcii dostanú deti šancu študovať a meniť k lepšiemu svoje zložité osudy. V súčasnosti je do projektu zapojených takmer 800 detí.