Dobrovoľníctvo

Máš záujem? Daj nám o sebe vedieť!

Ponúkame možnosť dobrovoľníckej služby v našich centrách v Ugande a Rwande. Vás, mladých ľudí, ktorí sa chcú podeliť sa o svoj čas a talenty, je určite veľa.


Všetky informácie nájdete na www.postnakrabicka.sk/dobrovolnictvo

Podmienky

 • vek od 21 rokov
 • skúsenosť zo zahraničného pobytu
 • otvorenú myseľ a srdce k ľuďom z iných kultúrnych prostredí
 • ovládať anglický jazyk aspoň na úrovni B1
 • ochotu vycestovať aspoň na 6 alebo 12 mesiacov
 • Potrebná skúsenosť a záujem o prácu s deťmi. Špeciálne privítame študentov alebo tiež ľudí z praxe so zameraním na prácu s deťmi – pedagógov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov, ľudí so skúsenosťami s predprimárnym vzdelávaním a pod. Tiež máme záujem o dobrovoľníkov so špeciálnymi talentami, ako je hudba, spev, umenie, praktické zručnosti.
 • finančný príspevok vo výške 150 Eur, ktorý nám umožní prispieť na cestovné a ubytovanie počas prípravy na pobyt a iné nevyhnutné náklady spojené s prípravou dobrovoľníkov. (V prípade potreby sa vieme dohodnúť na znížení príspevku podľa individuálnych možností a konkrétnej situácie.)

Kde môžete pomáhať

Lokalita projektu v Ugande

Centrum Gift of Love sa nachádza 4 km od mestečka Adjumani na severe Ugandy. Adjumani je od hlavného mesta Kampaly vzdialené 445 km a cesta autobusom trvá približne 8 hodín. Jedná sa o vidiecku oblasť s obmedzenými možnosťami na trávenie voľného času. Ďalšie väčšie mesto s lepšími možnosťami nákupu aj aktivít je Gulu, ktoré je od Adjumani vzdialené 116 km (2 hodiny cesty).

Ubytovanie v projekte

Centrum má hosťovské izby pre dobrovoľníkov a zamestnancov zo Slovenska. Každá izba má svoju kúpeľňu s WC. V centre je zamestnaná kuchárka, ktorá varí pre deti a mládež v centre ako aj pre zamestnancov (zmiešanina ugandskej a európskej stravy). Život v centre je komunitný, čo prináša svoje výhody aj nevýhody. Projekt je vhodný pre ľudí, ktorí vedia oceniť prostredie vidieka ako aj blízkosť s miestnymi ľuďmi, ktorí sú otvorení a priateľskí voči cudzincom. Každý deň je možnosť zúčastniť sa na sv. omši.

Klíma

Uganda má tropickú klímu s 2 obdobiami dažďov a sucha. Tieto sú však ovplyvnené klimatickými zmenami a menej predvídateľné. V Adjumani je teplé „letné“ počasie počas celého roka.

Lokalita projektu v Rwande

Projekt v Rwande sa nachádza v pútnickom meste Kibeho vzdialenom asi 4,5 hodiny cesty (2 autobusmi) z hlavného mesta Kigali. Počas roka sa tu uskutočňuje veľa pútí a aktivít súvisiacich so zjaveniami Panny Márie. Okrem Kigali ja ďalším mestom s možnosťami nákupov Butare, vzdialené približne 30 km (1 hodinu cesty) od Kibeho.

Ubytovanie v projekte

Dobrovoľníci sú ubytovaní v pútnickom dome, ktorý patrí reholi bratov Pallotínov. Každý dobrovoľník má k dispozícii samostatnú izbu s kúpeľňou a WC. V dome sú poskytované raňajky, obedy a večere.  V prípade potreby sú bratia k dispozícii vo vedľajšom komunitnom dome, kam dobrovoľníci častokrát zavítajú na spoločný obed alebo večeru. Vo vedľajšom areáli u sestier Pallotíniek zvyčajne bývajú aj  slovenskí dobrovoľníci vyslaní Univerzitou sv. Alžbety.

Klíma

Kvôli vyššej nadmorskej výške je tu v porovnaní s Ugandou chladnejšie.

V roku 2021 plánujeme do Centra v Ugande vyslať 2 dobrovoľníkov a do Centra v Rwande 4 dobrovoľníkov. 

Náplň práce dobrovoľníka

UGANDA

 • Trávenie času s deťmi v centrách (doučovanie, spoločné hry, rozhovory, príprava voľnočasových aktivít, spolupráca na organizácii výletov a podobne)
 • V spolupráci s miestnymi pedagógmi asistencia pri výučbe a organizovanie aktivít v škôlke
 • V prázdninovom období organizácia voľnočasových aktivít pre deti z miestnej komunity
 • Vykonávanie monitorovacích návštev v školách a rodinách detí zapojených v projekte Adopcia na diaľku® 
 • Po dohode je možná angažovanosť alebo výučba aj v iných oblastiach v závislosti od schopností a talentov dobrovoľníka (hra na hudobný nástroj, spev, práca s počítačom, krajčírska a stolárske remeslá, spolupráca s miestnym psychológom, atď.)
 • Administratívna spolupráca s lokálnym a slovenským koordinátorom rozvojových projektov Charity s cieľom zlepšovať fungovanie centra a podmienok pre detí, zamestnancov a dobrovoľníkov v centrách

RWANDA

 • Koordinácia aktivít a zamestnancov Kultúrneho Centra (v spolupráci s miestnym koordinátorom)
 • Návštevy rodín, overovanie sociálnej situácie detí z Centra, výber nových detí do projektu vždy spoločne s jedným z učiteľov
 • Organizovanie popoludňajších voľnočasových aktivít pre deti
 • Komunikácia s Pallotínmi v Kigali a miestnymi úradmi
 • Dohľad nad finančnými záležitosťami centra, spracovávanie účtovníctva
 • Pravidelná komunikácia a príprava priebežných správ slovenskému manažérovi rozvojových projektov
 • Po dohode ďalšie činnosti a aktivity,  vychádzajúce zo skúseností, ktoré dobrovoľníci prinášajú do projektu

Príprava na cestu

Naši dobrovoľníci prechádzajú pred vyslaním na misiu odbornou prípravou, vďaka ktorej získajú prehľad o konkrétnom projekte, aktivitách, ktorým sa budú venovať ako i kultúrnemu pozadiu regiónu. V rámci prípravy bude mať záujemca taktiež možnosť stretnúť sa s dobrovoľníkom, ktorý už na konkrétnom projekte bol, a tak získať informácie priamo z prvej ruky.

Náklady spojené s očkovaním, poistením, letenkou, ako aj vízami pokrýva Slovenská katolícka charita. Nakoľko dobrovoľnícka skúsenosť je jedinečná a život transformujúca, budeme radi, keď sa dobrovoľnícipodelia o náklady na prípravu symbolickou sumou 150 Eur.

Ďakujeme a tešíme sa z Vášho záujmu! V prípade otázok nám napíšte na volunteers@charita.sk.