Kontakt

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Kapitulská 18 (mapa)
SK-814 15 Bratislava
IČO: 00179132
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Tel.: +421-2-5443 1506, -5443 2503

Pôstna krabička
postnakrabicka@charita.sk

Sekcia medzinárodnej spolupráce
Ing. Mgr. Daniela Petrášová
petrasova@charita.sk

Rozvojová spolupráca
Mgr. Martin Vittek
vittek@charita.sk

Dobrovoľníci
volunteers@charita.sk