Aktuality

Čo máme nové?

Charita posiela na Ukrajinu takmer 80 ton potravín

pridal: charita | dátum: 18. marca 2022 | kategória: Ukrajina

Štyri kamióny potravinovej pomoci zo Slovenska vyrazili ráno 17. marca do Mukačeva. V ukrajinskom meste prevezme pomoc miestna charita a potraviny prevezie ďalej do oblastí strednej a východnej Ukrajiny pre ľudí trpiacich hladom. Pomoc tvoria trvanlivé potraviny, ktoré sa zakúpili vďaka štedrosti viac ako 12.000 darcov zo zbierky Slovenskej katolíckej charity (SKCH).

Vycestovať na Ukrajinu je čoraz riskantnejšie, avšak konvoj, ktorý vyráža 3 týždne po začiatku vojny, nie je prvou ani poslednou zásielkou pomoci. Do ukrajinských miest bolo doručených už niekoľko kamiónov a dodávok od diecéznych, arcidiecéznych a eparchiálnych charít združených v Slovenskej katolíckej charite. Obsahovali potraviny, hygienické potreby, detské plienky aj príkrmy, deky a spacie vaky či lieky a zdravotné pomôcky zabezpečené z darov od slovenských darcov. Nebezpečnú cestu na Ukrajinu „odšoférovali“ charitní zamestnanci a dobrovoľníci. Dnešná pomoc v hodnote 60.000 € a objeme skoro 80 ton nie je výnimkou.

To najmenej, čo môžeme spraviť, je pomáhať

Vo vojnou sužovanej Ukrajine sú najmä deti, chorí, hendikepovaní alebo ľudia v staršom veku, pre ktorých je cesta a asimilácia v novej krajine náročná. „Na Ukrajine ostávajú aj ženy s deťmi, pre ktoré je nepredstaviteľné opustiť manžela. Takmer všetci, ktorí k nám prichádzajú na hranice, zanechávajú niekoho z blízkych na Ukrajine. Vytvoriť im bezpečné a podporné prostredie pre čakanie na návrat ich blízkych je to najdôležitejšie, čo môžeme teraz spraviť,“ odkazuje generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech. Zamestnanci charity sú súčasťou krízových štábov, pomáhajú na hraniciach, hotspotoch, autobusových a vlakových staniciach. Poskytujú dočasné ubytovanie, potravinovú, hmotnú, psychologickú aj finančnú pomoc, prepájajú núdznych s ďalšími pomocnými organizáciami a doručujú pomoc aj do záchytných centier, ubytovacích zariadení či na adresy domovov, ktoré solidárne ponúkli ľudia zo Slovenska. Zároveň sústavne smerujú pomoc aj za hranice – na Ukrajinu pre tých, ktorí tam zostali.

Finančný príspevok pomôže najviac

Charita zriadila po celom Slovensku vyše 60 zberných miest, do ktorých je možné prispieť podľa zoznamu vecí uverejneného na webovej stránke a sociálnych sieťach charity. Tou najpotrebnejšou pomocou je však finančná pomoc. Príspevky umožňujú akútne reagovať na rôzne potreby prichádzajúcich rodín a rovnako vysielať humanitárnu pomoc zakúpenú vo veľkých množstvách a za zvýhodnené ceny vo veľkoskladoch ľuďom na Ukrajinu.

„Doteraz sa v zbierke vyzbieralo vyše 1 250 000 €, z ktorých časť bola zaslaná partnerom na Ukrajine a časť prerozdelená medzi diecézne a arcidiecézne charity poskytujúce pomoc utečencom na Slovensku. Keďže na Ukrajine dochádza k nedostatku potravín, zdravotných pomôcok či pohonných hmôt, zo zbierky čerpáme financie aj na zakúpenie a zaslanie akútnej pomoci na Ukrajinu. Za každý dar zo srdca ďakujeme,“ odkazuje charita.

Prispieť do zbierky na pomoc Ukrajine môžete online na charita.darujme.sk/ukrajina/ alebo prostredníctvom platby na číslo účtu SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 380.